VietinBank: Thu nhập lãi cho vay khách hàng tăng 24%, lợi nhuận trước thuế kỷ lục 22.113 tỷ đồng

01/02/2023 13:39 GMT+7
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với con số lợi nhuận hợp nhất năm 2022 đạt kỷ lục 22.113 tỷ đồng (trước thuế).

22.113 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của VietinBank đến từ đâu?

Trong năm 2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank đạt xấp xỉ 17.600 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 của nhà băng này đã tăng 20% so với năm liền trước.

Riêng quý IV/2022, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của VietinBank lên tới 45%, đạt trên 5.349 tỷ đồng.

Thu nhập lãi cho vay khách hàng tăng 24%, VietinBank lãi kỷ lục 22.113 tỷ đồng - Ảnh 1.

Thu nhập lãi cho vay khách hàng tăng 24%, VietinBank lãi kỷ lục 22.113 tỷ đồng.

Chi tiết các khoản thu của VietinBank cho thấy, phần lớn các mảng kinh doanh chính đều ghi nhận tăng trưởng tích cực trong năm vừa qua.

Trong đó, thu nhập lãi thuần ghi nhận mức tăng gần 15%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 22,8%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 97% và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng vọt tới 94%.

Kết quả, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank tăng trên 21%. Mặc dù tổng chi phí hoạt động trong năm lên tới 19.303 tỷ đồng, song tốc độ tăng chậm hơn với tốc độ tăng trưởng thu nhập (tổng chi phí hoạt động tăng 12,3%), do đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietinBank vẫn ghi nhận mức tăng lên tới gần 26%.

Theo giải trình từ VietinBank, lãi thuần từ hoạt động khác của ngân hàng tăng đột biến trong năm chủ yếu do việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, thu hồi nợ.

Trong năm 2022, ngân hàng tiếp tục tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro thêm 5.781 tỷ đồng, tăng 31,5% so với năm trước. Đây cũng có thể là nguồn "dự trữ" lợi nhuận cho các năm tiếp theo khi các khoản nợ xấu được thu hồi.

Thu nhập lãi cho vay khách hàng tăng 24%,nợ xấu tăng 9,5%

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của VietinBank tăng 18% đạt 1,8 triệu tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 12,7% đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Trong bối cảnh lãi suất cho vay tại các ngân hàng theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp tăng mạnh trong năm 2022, thậm chí lên tới 16 – 18%/năm, thu nhập lãi cho vay khách hàng của VietinBank năm vừa qua lên tới 92.897 tỷ đồng, trong khi đó năm 2021 đạt 74.973 tỷ đồng, tương đương tăng trên 17.900 tỷ đồng.

Trong khi đó, với tiền gửi của khách hàng tăng 7,5% đạt gần 1,25 triệu tỷ đồng, chi phí trả lãi tiền gửi của VietinBank năm 2022 cũng tăng lên trên 47.937 tỷ đồng, tương ứng tăng 9.861 tỷ đồng (bằng 55% thu nhập lãi cho vay khách hàng).

Thu nhập lãi cho vay khách hàng tăng 24%, VietinBank lãi kỷ lục 22.113 tỷ đồng - Ảnh 3.

Nguồn: BCTC VietinBank

Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu/ cho vay khách hàng của VietinBank giảm nhẹ từ 1,26% xuống còn 1,24% tính đến cuối năm 2022.

Tuy nhiên, nếu xét theo giá trị tuyệt đối nợ xấu của nhà băng này (nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn) lại tăng khoảng 9,5% so với cuối năm 2021.

Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh nhất với mức tăng gần 16,6%, tiếp theo là nợ nghi ngờ (tăng 11,2%) và nợ dưới tiêu chuẩn tăng nhẹ 2,86%.

Huyền Anh
Tags: