Thừa Thiên Huế triển khai chương tình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

02/05/2023 08:31 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong giai đoạn 2022 – 2025, Thừa Thiên Huế phấn đấu 100% cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Thừa Thiên Huế triển khai chương tình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp  - Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai chương tình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030. Ảnh minh họa.

Giai đoạn này hàng năm tỉnh hỗ trợ ít nhất 20 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 2 dự án của thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mỗi năm tỉnh cũng trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp cho 500 thanh niên…

Giai đoạn 2026 – 2030, hàng năm tỉnh hỗ trợ ít nhất 30 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 3 dự án của thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong giai đoạn này tỉnh cũng sẽ trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp cho 700 thanh niên mỗi năm...


Phong Cầm