Thực phẩm đóng gói khi xuất nhập khẩu vào Trung Quốc phải ghi nhãn mới

27/08/2019 17:32 GMT+7
Theo đó, nhà nhập khẩu phải chịu trách nhiệm đảm bảo nhãn mác bằng tiếng Trung Quốc trên bao bì đóng sẵn khi thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Vụ Thị trường châu Á – châu Phi (Bộ Công Thương) cho biết, Trung Quốc sẽ sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu. Thời gian quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2019.

Theo thông báo của vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan Trung Quốc gần đây cho đăng toàn văn Thông báo số 70/2019 về quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu của Trung Quốc.

Theo đó, nhằm mục đích cải cách “trao quyền, tinh giản hóa thủ tục hành chính và tối ưu hóa các dịch vụ công” của Chính phủ Trung Quốc và nâng cao hiệu quả công tác thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, Trung Quốc sẽ sửa đổi quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu.

Cụ thể, từ ngày 1/10/2019, đối với nhãn mác bao bì của thực phẩm đóng gói sẵn lần đầu nhập khẩu vào Trung Quốc, quốc gia này sẽ không yêu cầu đăng ký hồ sơ lưu.

Việc kiểm tra nhãn thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu là một trong những nội dung kiểm tra, kiểm nghiệm đối với thực phẩm, cơ quan hải quan Trung Quốc sẽ căn cứ theo các quy định pháp luật liên quan về kiểm nghiệm hàng hóa xuất nhập khẩu và vệ sinh an toàn thực phẩm để tiến hành kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật.

Nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm đảm bảo nhãn mác bằng tiếng Trung Quốc trên bao bì đóng sẵn của thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải phù hợp với quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, phù hợp với quy định hành chính và yêu cầu về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia.

Trong trường hợp cơ quan hải quan Trung Quốc thẩm tra không đáp ứng tiêu chuẩn, thực phẩm đóng gói sẵn sẽ không được nhập khẩu.

Thực phẩm đóng gói sẵn khi nhập khẩu sẽ được lấy mẫu kiểm tra xác suất tại hiện trường hoặc kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm, nhà nhập khẩu cần cung cấp tài liệu chứng minh hàng hóa đáp ứng điều kiện nhập khẩu, tài liệu gốc và bản dịch ghi nhãn mác, mẫu ghi nhãn tiếng Trung và các tài liệu chứng minh khác cho nhân viên hải quan.

Khi nhận được thông báo của cơ quan hữu quan, đơn khiếu nại của người tiêu dùng về việc thực phẩm đóng gói sẵn bị nghi ngờ vi phạm quy định, cơ quan hải quan sẽ tiến hành thẩm tra xác minh, khi xác nhận có vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Đối với các loại thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu vào Trung Quốc trưng bày triển lãm, hàng mẫu, hàng kinh doanh miễn thuế (trừ trường hợp miễn thuế theo luật định), thực phẩm phục vụ cho cơ quan ngoại giao, hàng xách tay du lịch, bưu phẩm, bưu kiện, thương mại điện tử qua biên giới… căn cứ theo các quy định hiện hành.

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm đóng gói sẵn cần đảm bảo nhãn mác bao bì đóng gói sẵn của thực phẩm xuất khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn của quốc gia/ vùng lãnh thổ nhập khẩu hoặc yêu cầu của hợp đồng thương mại.

Ngoài ra, cũng từ ngày 01/10/2019, Trung Quốc cũng sẽ bãi bỏ Thông báo số 44/2006 Tổng cục Kiểm nghiệm và Giám sát Chất lượng Quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) về điều chỉnh chế độ kiểm tra thẩm định ghi nhãn hàng mỹ phẩm, thực phẩm xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, hai thông báo khác gồm: Thông báo số 59/2011 của AQSIQ về việc vận hành hệ thống quản lý ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu và thông báo số 27/2012 của AQSIQ về việc thực hiện quy định giám sát quản lý kiểm nghiệm ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu cũng bị bãi bỏ. Hồ sơ đã nộp lưu chiểu đăng ký trước đó sẽ bị hủy bỏ cùng thời điểm.

Về việc Trung Quốc sửa đổi việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cũng lưu ý đến các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm đóng gói sẵn cần nắm bắt thông tin, sẵn sàng phối hợp với nhà nhập khẩu Trung Quốc đáp ứng các quy định của Trung Quốc trong quá trình thông quan.

Thu Trà