Thủy điện A Vương (AVC): Lên mục tiêu lãi giảm gần 80%, đối mặt với thách thức thủy văn không thuận lợi

07/06/2023 06:32 GMT+7
Trong tờ trình ĐHĐCĐ năm 2023, AVC lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 133,3 tỷ đồng, giảm gần 80% so với thực hiện năm 2022. Theo nhận định, năm 2023 sẽ là thách thức không nhỏ đối với vận hành của nhà máy khi thủy văn không thuận lợi, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm.

Công ty Cổ phần Thủy điện AVC (UPCoM: AVC) vừa có thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dự kiến, Đại hội được tổ chức ngày 26/6/2023 tại TP. Đà Nẵng.

Năm 2022, Thủy điện A Vương sản xuất 1039 triệu kWh điện, ghi nhận tổng doanh thu đạt 1029,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 637,4 tỷ đồng, lần lượt vượt 67,3%, 123% và 387% so với kế hoạch đề ra.

Giải trình về kết quả sản xuất kinh doanh, AVC cho biết, tình hình thủy văn thuận lợi, mực nước hồ Thủy điện A Vương đầu năm 2022 đạt gần mực nước dâng bình thường. Lượng nước về hồ Thủy điện A Vương 2022 tương đối tốt, thuận lợi cho công tác sản xuất điện của Nhà máy Thủy điện A Vương. Lưu lượng bình quân nước về hồ cả năm là 55,77m3/s (cao hơn trung bình nhiều năm chỉ 33,75m3/s).

Lợi nhuận tăng gấp gần 5 lần so với kế hoạch nhờ doanh thu đạt cao và AVC đã triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động thông qua việc giao định mức và kiểm soát thực hiện (chi phí O&M/CS đặt đạt 614/670 triệu đồng/MW, bừng 91% so với kế hoạch giao).

Công tác quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện A Vương năm 2022 được thực hiện an toàn, hiệu quả; sản lượng điện phát cao và hiệu quả từ việc chào giá trên thị trường điện.

Các tổ máy luôn đáp ứng đúng huy động của A0, xả nước phục vụ hạ du khi có yêu cầu của địa phương và chứa nước giảm lũ cho hạ du trong mùa mưa bão (giảm 85,5% lượng nước xuống hạ du trong các đợt mưa lũ và cắt 100% đỉnh lũ qua các đợt mưa lũ trên lưu vực hồ chứa).

Trong năm 2022, AVC nỗ lực trong công tác đòi nợ và đã thu được 4,8 tỷ đồng/8,2 tỷ đồng nợ khó đòi, tương đương 53%. Hiện vẫn còn tổn tại một số công nợ quá hạn khó đòi chưa đòi được, chưa xử lí, đặc biệt, Công ty Lilama 45,3 với số nợ 2,2 tỷ đồng.

Thủy điện A Vương (AVC): Dự trình kế hoạch lãi 133 tỷ đồng, thách thức khi thủy văn không thuận lợi - Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ảnh: Tài liệu ĐHĐCĐ AVC.

Theo dự trình, AVC lên kế hoạch sản xuất 792 triệu kWh điện năm 2023 với tổng doanh thu kỳ vọng 521 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 133,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 97% và 378% so với thực hiện năm 2022. Dự chia cổ tức tối thiểu bằng 35% vốn điều lệ.

AVC nhận định, thủy văn năm 2023 dự báo sẽ chuyển sang trạng thái El Nino nên lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Hơn nữa, để đạt được kế hoạch sản lượng TCT giao, thủy văn năm 2023 phải rơi vào tần suất 40% đến 44%. Đây là một thách thức không nhỏ trong công tác quản lí vận hành của Nhà máy.

Trong năm 2023, AVC dự trình lên kế hoạch mua sắm tài sản cố định bao gồm trang thiết bị, bổ sung thêm các thiết bị cần thiết trong công tác thí nghiệm, bảo trì Nhà máy Thủy điện A Vương và các công trình điện do Công ty nhận thầu; Các trang thiết bị, phần mềm thuộc Đề án Chuyển đổi số và một số trang thiết bị khác phục vụ sản xuất kinh doanh. Tổng chi phí kế hoạch trang bị tài sản cố định dự chi năm 2023 là 89 tỷ đồng.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 248,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 155 tỷ đồng, tăng lần lượt 35% và 57% so với cùng kỳ năm 2022.

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận so với năm trước, AVC cho biết, do thời tiết thuận lợi, lưu lượng nước về tốt nên sản lượng điện cao dẫn đến doanh thu cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của AVC ghi nhận là 1.938 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ghi nhận 62 tỷ đồng, giảm 46% so với đầu năm là 133,6 tỷ đồng.

Khánh Ly