Thủy điện A Vương (AVC) lên mục tiêu lãi giảm tới 81%, xuống gần 120 tỷ đồng

27/03/2023 12:05 GMT+7
Năm 2023, lãnh đạo Thủy điện A Vương (AVC) đặt mục tiêu doanh thu 522,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 118,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 49% và 81% so với thực hiện năm 2022.

Công ty CP Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2022. Năm 2022, Công ty cho biết hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật được giao. Cụ thể, điện sản xuất đạt 1.038,6 triệu kWh (đạt 167,3% kế hoạch), điện thương phẩm dạt 1.033,3 kWh (đạt 167,4% kế hoạch), tổng doanh thu đạt 1.029,4 tỷ đồng (đạt 222,7% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 637,4 tỷ đồng (đạt 487,2% kế hoạch).

Công ty cho biết, trong năm 2022 bắt đầu triển khai các thủ tục xây dựng trụ sở điều hành sản xuất kinh doanh tại đường Nguyễn Văn Linh - TP Đà Nẵng.

Thủy điện A Vương (AVC) lên mục tiêu lãi giảm tới 81%, xuống gần 120 tỷ đồng - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh của AVC năm 2023

Lô đất xây dựng trụ sở đã được UBND thành phố Đà Nẵng gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng. Công ty đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hiện đang trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Về việc đầu tư vào Công ty Phú Thạnh Mỹ, qua các năm vận hành, tình hình sản xuất kinh doanh của Phú Thạnh Mỹ gặp nhiều khó khăn nên kết quả các hoạt động kinh doanh lỗ. Việc đầu tư này đến nay chưa đem lại hiệu quả kinh tế, lợi nhuận như mong muốn. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Phú Thạnh Mỹ từ năm 2020 đến nay tốt hơn, đã có lãi. Đến 31/12/2021, Phú Thạnh Mỹ đã bù đắp hết khoản lỗ lũy kế. Thực hiện năm 2022 Phú Thạnh Mỹ đã có lãi 131 tỷ đồng và đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 là 5%.

Năm 2023, lãnh đạo AVC dự kiến sản lượng điện sản xuất của AVC đạt 792 triệu kWh, điện tự dùng dự kiến 4,99 triệu kWh, tỷ lệ điện tự dùng tính theo sản lượng điện sản xuất 792 triệu kWh.

Tổng doanh thu dự kiến 522,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 118,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 49% và 81% so với thực hiện năm 2022.An Vũ