Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) dự trình kế hoạch lợi nhuận "đi lùi" 49%

14/03/2024 16:21 GMT+7
Mới đây, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VSH) công bố nhiều thông tin liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 4/4/2024 tại Resort Đắkke Măng Đen, TT Măng đen, Đăklong, Konplong, tỉnh Kon Tum.

Theo tờ trình, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trình cổ đông thông qua kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2024 là 2.121,3 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm là 2.090 triệu kWh, lần lượt giảm 4% và 5% so với thực hiện trong năm 2023.

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) dự trình kế hoạch lợi nhuận "đi lùi" 49%- Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh sản xuất Thủy điện VĨnh Sơn - Sông Hinh dự trình cổ đông.

Với các chỉ tiêu sản xuất trên, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh dự kiến lên kế hoạch doanh thu đạt 1.965,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 556,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 24% và 49% so với thực hiện trong năm 2023.

Tại tờ trình, Tổng Giám đốc cho biết, với tình hình thủy văn và dự báo lượng nước trong năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn do hiện tượng El Nino kéo dài từ năm 2023 tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình thủy văn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh dự kiến sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hiệu quả kinh tế, kĩ thuật.. nhằm xin chủ trương đầu tư/mở rộng các dự án và làm việc với các tổ chức tín dụng, ngân hàng, xem xét tái cơ cấu các khoản vay nhằm giảm chi phí lãi vay.

Đáng chú ý, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh trình cổ đông thông qua kế hoạch thu lao của HĐQT và BKS năm 2024 ở mức 2,1 tỷ đồng, giảm 26% so với mức chi trả của năm 2023.

Trong năm 2023, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận doanh thu đạt 2.577,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.092,4 tỷ đồng, lần lượt vượt 5% và 14% so với kế hoạch năm đề ra.

Kết phiên chiều 14/3, cổ phiếu VSH giảm nhẹ, niêm yết ở mức 49.900 đồng/cp.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục