Thủy sản Cửu Long An Giang lãi ròng 14 tỷ đồng trong quý IV/2020, tăng 18%

29/01/2021 07:41 GMT+7
Thủy sản Cửu Long An Giang cho biết, lợi nhuận quý IV/202 của công ty tăng 18% là do trong kỳ doanh thu bán hàng giảm 12%, giá vốn bán hàng giảm 11% do đó lợi nhuận gộp giảm 19%. Bên cạnh đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 30% và 53%.
Thủy sản Cửu Long An Giang lãi ròng 14 tỷ đồng trong quý IV/2020, tăng 18% - Ảnh 1.

Thủy sản Cửu Long An Giang lãi ròng 14 tỷ đồng trong quý IV/2020

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE: ACL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 297 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019. Trong kỳ, giá vốn bán hàng giảm 11%, do đó lợi nhuận gộp giảm 19%.

Bên cạnh đó chi phí bán hàng giảm 30%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 53%. Chốt quý, Thủy sản Cửu Long An Giang ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 14 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2020, ACL có doanh thu 952 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế thu về 31 tỷ đồng, giảm 80%.

Năm 2020, công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng. Như vậy, ACL chỉ mới hoàn thành được 71% doanh thu và 41% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Thủy sản Cửu Long An Giang đạt hơn 1.660 tỷ đồng, tăng hơn 199 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Cụ thể, tài sản ngắn hạn đạt 1.320 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là hàng tồn kho khi chiếm hơn 974 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 240 tỷ đồng; tài sản dài hạn hơn 339 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Cửu Long An Giang hơn 965 tỷ đồng, chủ yếu tập ở vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 884 tỷ đồng.Q.D