TPBank (TPB) dự trình lãi đạt 7.500 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2024

01/04/2024 12:55 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank; HoSE: TPB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Trong tài liệu đại hội, trong năm 2024, TPBank dự trình lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 34,1% so với kết quả thực hiện năm 2023.

TPBank dự trình tổng tài sản tăng hơn 9% so với năm 2023 lên 390.000 tỷ đồng; tổng huy động dự kiến tăng 3,3% lên 327.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng gần 16% kên 251.821 tỷ đồng. Nợ xấu được kiểm soát dưới 2,5%.

TPBank (TPB) dự trình lãi đạt 7.500 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2024- Ảnh 1.

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2024

Về định hướng hoạt động trong năm 2024, TPBank tiếp tục triển khai có hiệu quả "Chiến lược phát triển TPBank giai đoạn 2023-2028 và tầm nhìn đến 2035" HĐQT TPBank cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic) để TPBank có công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Ngoài ra, TPBank cho biết: Năm 2024 sẽ rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy trên toàn hệ thống, đề xuất kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2024 theo quy định của NHNN, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động

TPBank (TPB) dự trình lãi đạt 7.500 tỷ đồng, không chia cổ tức năm 2024- Ảnh 2.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Về phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo tài chính sau kiểm toán ghi nhận lợi nhuận trước thuế của TPBank là 5.589 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.463 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận để lại chưa phân phối còn 3.697 tỷ đồng. Ngân hàng không có đề xuất chia cổ tức trong năm nay.

Trong năm 2023, TPBank đã phát hành gần 620 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 39,19% từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 (1.536 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần (2.561 tỷ đồng) và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022. Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 15.817 tỷ đồng lên 22.016 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 1/4, giá cổ phiếu TPB giảm 1,57% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 18.800 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại TPBank dự kiến được tổ chức vào 8h30 ngày 23/4 tại Phòng họp Dragon Hall - Tầng 12A, Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục