TP.HCM: Cưỡng chế gần 50.000 tỉ tiền nợ thuế

07/01/2021 06:41 GMT+7
Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 73.974 quyết định cưỡng chế với số tiền nợ thuế tương ứng là 49.475 tỉ đồng trong năm 2020.

Tại báo cáo gửi Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ, công tác thuế năm 2021, Cục Thuế TP.HCM cho biết tính đến 30/11/2020, nợ có khả năng thu trên địa bàn là 12.285 tỉ đồng, tăng 25% so với thời điểm 31/12/2019.

Nợ thuế lớn trên địa bàn thành phố chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp hoạt động bất động sản.

TP.HCM: Cưỡng chế gần 50.000 tỉ tiền nợ thuế - Ảnh 1.

Năm 2020, Cục Thuế TP.HCM cưỡng chế gần 50.000 tỉ tiền nợ thuế

Trong đó, tổng số nợ tiền thuê mặt đất, mặt nước năm 2019 trên toàn thành phố là 2.961 tỉ đồng, tăng 7,44% so với năm trước. Về nợ tiền sử dụng đất, tổng nợ là 1.022 tỉ đồng, giảm 3,86% so với năm trước.

Tổng nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp bất động sản là 327 tỉ đồng, tăng 20,22%.

Đứng đầu danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là Công ty CP Gamuda Land nợ 541 tỉ đồng (trong đó tiền thuê đất 421 tỉ đồng, tiền chậm nộp 120 tỉ đồng).

Năm 2019, Gamuda Land đạt doanh thu thuần 3.178 tỉ đồng, tăng 28%, tương đương tăng 700 tỉ đồng. Lợi nhuận gộp tăng từ 377 tỉ đồng lên 772 tỉ, tương đương tăng 104%.

Công ty CP Đức Khải nợ 441 tỉ đồng. Các doanh nghiệp Nhà nước ở TP.HCM cũng có nợ thuế lớn, tổng nợ lên tới 400 tỉ đồng.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP.HCM thu nợ thuế của năm 2019 chuyển sang năm 2020 được 5.303 tỉ đồng, đạt 69% số nợ 2019 chuyển sang.

Tổng số hồ sơ khoanh nợ đến 25/11/2020 là 57.933 lượt người nộp thuế, chiếm 22,6% số lượng người nộp thuế thuộc diện khoanh nợ với số thuế đã khoanh là 3.155 tỉ đồng.

Năm 2020, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành 73.974 quyết định cưỡng chế với số tiền nợ thuế tương ứng là 49.475 tỉ đồng.

Dung Nhi
Cùng chuyên mục