TP.HCM và Hà Nội phải điều tiết từ gần 70-80% số thu ngân sách cho Trung ương

11/03/2023 07:30 GMT+7
Năm 2023, có 4/63 địa phương có tỷ lệ điều tiết về ngân sách trên 50% ngân sách thu được của địa phương mình về cho Trung ương, trong đó Hà TP.HCM vẫn có tỷ lệ điều tiết ngân sách lớn nhất trên 79%.

Trong Nghị quyết số 70/2022/QH15 của Quốc hội: Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, cả nước có 18/63 địa phương có tỷ lệ điều tiết số thu ngân sách tỉnh về trung ương là (+).

Trong đó có 4 địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương có tỷ lệ điều tiết cao nhất; 9 địa phương khác có tỷ lệ điều tiết số thu ngân sách về trung ương từ 10% số thu lên đến 49%; 5 địa phương điều tiết từd 2-7% số thu ngân sách của tỉnh về trung ương.

TP.HCM và Hà Nội phải điều tiết từ gần 70-80% số thu ngân sách cho trung ương - Ảnh 1.

TP. HCM đang điều tiết đến gần 80% số thu ngân sách cho trung ương năm 2023.

Về các địa phương có tỷ lệ điều tiết cao nhất, sau TP.HCM là Hà Nội với tỷ lệ điều tiết ngân sách thu được của địa phương này là 68% về cho trung ương; tỉnh Bình Dương sẽ điều tiết 67% ngân sách tỉnh về trung ương, Đồng Nai sẽ điều tiết hơn 50% thu ngân sách về cho trung ương.

Quảng Ninh điều tiết 49% ngân sách thu được về cho trung ương, lọt top 5 địa phương phải điều tiết ngân sách về trung ương lớn nhất.

Tỷ lệ điều tiết ngân sách trung ương cao đồng nghĩa các địa phương sẽ phải để lại số % thu ngân sách lại cho địa phương mình thấp hơn. Cụ thể, TP.HCM chỉ được quyền để lại 21% số thu ngân sách địa phương để đầu tư trở lại nền kinh tế.

Hà Nội cũng chỉ được để lại 32% số thu ngân sách, Bình Dương là 33%, Đồng Nai là 50%, các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu tỷ lệ này là 51-52%.

TP.HCM và Hà Nội phải điều tiết từ gần 70-80% số thu ngân sách cho trung ương - Ảnh 2.

Tuy nhiên, số thu ngân sách của TP. HCM và Hà Nội lớn, bằng nhiều địa phương khác cộng lại, nên số ngân sách thu được để lại dù ít, cũng là nguồn ngân sách lớn để tái đầu tư trở lại nền kinh tế.

TP. HCM và TP. Hà Nội sẽ được xử lý hỗ trợ thêm để giữ nguyên tỷ lệ điều tiết như năm 2022, cụ thể: tỷ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng của thành phố Hà Nội là 32%, TP. HCM là 21% (ngân sách trung ương hỗ trợ thêm 5% so với phương án tính theo dự toán thu, chi).

Theo tỷ lệ này, trong năm 2023, Hà Nội được giữ lại hơn 62.600 tỷ đồng và TP. HCM được giữ lại hơn 51.100 tỷ đồng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương.

Đây là hai thành phố trực thuộc trung ương đặc biệt của cả nước, cần tiếp tục hỗ trợ để tỷ lệ điều tiết năm 2023 tương đương với năm 2022 để hai địa phương tiếp tục có thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đó sẽ tiếp tục tăng đóng góp thêm cho ngân sách Trung ương và tác động thúc đẩy phát triển của vùng và cả nước.

An Linh