Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng

02/04/2020 09:49 GMT+7
Từ tháng 4/2020, nhiều chính sách mới liên quan đến doanh nghiệp, người lao động được điều chỉnh.

Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng

Nghị định 28/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 1/3/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 15/4/2020. Nghị định này thay thế Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP trước đó.

Đáng chú ý là quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1 - 10 người lao động; từ 10 - 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 - 50 người lao động;

Người sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 - 100 người lao động; từ 30 - 40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 - 300 người lao động; bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Mức phạt này được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp hai lần, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho người lao động.

Thưởng đến ba tháng lương cho nhân viên VNPT, Vietnam Airlines

Nghị định số 20 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chính thức được áp dụng từ ngày 1/4/2020.

Nghị định quy định về nguyên tắc lập quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và ban điều hành trong Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (Công ty mẹ).

Cụ thể, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch, người lao động và ban điều hành được thưởng không quá ba tháng tiền lương thực hiện. Nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch, mức thưởng là không quá ba tháng lương thực hiện nhân với tỷ lệ % lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch. Trong đó, tiền thưởng trả cho tổng giám đốc không quá bảy lần so với tiền thưởng bình quân của người lao động.

Bỏ hàng loạt quy định xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng

Theo Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 11/4/2020, hàng loạt quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản sẽ được bãi bỏ.

Theo đó, bỏ quy định xử phạt với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tham gia hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (trước đây bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng);

Bỏ quy định xử phạt nhà thầu nước ngoài không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng (trước đây bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng)...

Taxi công nghệ không phải gắn hộp đèn

Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1/4/2020.

Một trong những điểm nổi bật của Nghị định này là quy định xe taxi được quyền lựa chọn gắn hoặc không gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe.

Ngoài ra, với những taxi công nghệ có sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi như Grab, Be... thì trên xe phải có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, hủy chuyến. Tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số.

A.Vũ