Trình cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao khu vực biển xây ống xả thải dự án NM Bột – Giấy VNT19

11/12/2023 15:49 GMT+7
Trong văn bản trình cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi, giao khu vực biển để xây dựng tuyến ống xả thải sau xử lý NM Bột - Giấy VNT 19, Sở TNMT đã kết luận và kiến nghị cụ thể 8 nội dung liên quan đến dự án này.

Chưa nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Chiều 11/12, theo thông tin PV Etime thu thập, Sở TNMT đã có tờ trình giao khu vực biển cho Công ty Cổ phần (gọi tắt Công ty) Bột – Giấy VNT 19, xây dựng tuyến ống xả thải sau xử lý của dự án Nhà máy (NM) Bột - Giấy VNT 19.

Trình cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao mặt nước xây ống xả thải dự án NM Bột – Giấy VNT19 - Ảnh 1.

Việc lắp đặt đường ống nước thải sau xử lý của NM Bột - Giấy VNT19, chưa nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Ảnh: Công Hoàng.

Trong văn bản này, cùng các nội dung liên quan khác, Sở TNMT cũng đã kết luận và kiến nghị 8 nội dung liên quan đến dự án.

Cụ thể qua rà soát hồ sơ (đề nghị giao khu vực biển của Công ty Bột – Giấy VNT 19, xây dựng tuyến ống xả thải sau xử lý của NM Bột -Giấy VNT 19), Sở TNMT, kết luận, hồ sơ đề nghị giao khu vực biển đáp ứng đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên việc giao khu vực biển nêu trên, Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, chưa tạo được sự đồng thuận của người dân trong khu vực, dễ phát sinh vấn đề người dân khiếu kiện, khiếu nại, tập trung cản trở thi công, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Phần diện tích đất dự kiến lắp đặt đường ống ngầm xả thải (không thuộc vị trí, diện tích khu vực biển đề nghị giao) nằm trong ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 749/QĐ-UBND, ngày 28/8/2018).

Trình cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao mặt nước xây ống xả thải dự án NM Bột – Giấy VNT19 - Ảnh 3.

NM Bột - Giấy VNT19 nhìn từ trên cao. Ảnh: N.Lê

Do đó đề nghị Công ty Bột – Giấy VNT 19, rà soát các quy hoạch được duyệt và các quy định pháp luật về hành lang bảo vệ bờ biển, để kiến nghị điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp theo quy định hiện hành.

Cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định.

Sau khi được cấp có thẩm quyền giao khu vực biển, đề nghị Công ty Bột – Giấy VNT 19 thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quy định hiện hành.

Trình cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao mặt nước xây ống xả thải dự án NM Bột – Giấy VNT19 - Ảnh 4.

Hướng đi của đường ống dẫn nước xả thải NM Bột - Giấy VNT19 sau xử lý nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Hoàng.

Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án; rà soát, hỗ trợ cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án (nếu có), đảm bảo hài hòa giữa doanh nghiệp và lợi ích hợp pháp của người dân.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng phản đối, khiếu kiện, cản trở thi công, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương; có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả nếu để xảy ra sự cố môi trường trong khu vực.

Quá trình vận hành (sau khi thi công hoàn thành) phải thành lập Tổ giám sát cộng đồng, có nhân dân trực tiếp tham gia, giám sát.

Khu vực biển dự kiến giao nằm trong khu vực hạn chế của phao rót dầu SPM, vì vậy việc lắp đặt đường ống phải tuân thủ theo thông báo của cơ quan chức năng, các quy định pháp luật khác…

Trình cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao mặt nước xây ống xả thải dự án NM Bột – Giấy VNT19 - Ảnh 6.

Chủ đầu tư cần phối hợp với cấp ngành, tuyên truyền người dân ủng hộ quá trình thực hiện lắp đặt đường ống xả thải sau xử lý.

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Công ty Bột – Giấy VNT 19 tuân thủ thiết kế, kiểm soát chặt chẽ trong quá trình vận hành; nước thải sau khi xử lý phải qua hệ thống bể kiểm tra đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả thải ra bên ngoài.

Cần phải có giải pháp khuếch tán tại điểm xả phù hợp; thường xuyên trao đổi thông tin với Công ty Cổ phần LHD Bình Sơn, để không ảnh hưởng đến vận hành an toàn của NMLD Dung Quất.

Trình cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao mặt nước xây ống xả thải dự án NM Bột – Giấy VNT19 - Ảnh 7.

Vịnh Biển Việt Thanh, nơi đề nghị được giao 1 phần diện tích mặt biển để làm đường ống xả thải sau xử lý. Ảnh: Công Hoàng.

Trong quá trình hoạt động, việc xả nước thải của dự án đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước làm mát cho NMLD Dung Quất.

Cần phân định trách nhiệm đối với tình huống bất thường trong vùng biển. Nếu xảy ra trường hợp bất thường ảnh hưởng đến NMLD Dung Quất, hoặc khu vực biển thì phải dừng xả thải, báo cáo ngay cho Công ty Cổ phần LHD Bình Sơn, chính quyền địa phương, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, để xử lý kịp thời.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục