Trung bình mỗi tháng, Lộc Trời (LTG) thu về 351,1 tỷ từ thuốc bảo vệ thực vật

03/11/2021 17:22 GMT+7
Luỹ kế 9 tháng, doanh thu Lộc Trời (LTG) đạt 3.160 tỷ đồng doanh thu từ thuốc bảo vệ thực vật; tương ứng bình quân mỗi tháng thu 351,1 tỷ đồng.

Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021. Cụ thể, doanh đạt 1.992 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng cao hơn nên lợi nhuận gộp giảm 5% xuống 354 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 21% xuống 17,8%.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng tới 68% lên 80 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 5% và  24%. Do vậy, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 32 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ 2020.

Trung bình mỗi tháng, Lộc Trời (LTG) thu về 351,1 tỷ từ thuốc bảo vệ thực vật - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng, Lộc Trời ghi nhận doanh thu tăng 79% lên 7.114 tỷ đồng. Doanh mảng lương thực (gạo) đạt 3.199 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ và vượt qua mảng thuốc bảo vệ thực vật đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu. Doanh thu thuốc bảo vệ thực vật tăng 31,7% đạt 3.161 tỷ đồng, hạt giống tăng 28% đạt 652 tỷ đồng.

Song, biên lợi nhuận mảng gạo mỏng khoảng 2%, giảm so với mức 6% cùng kỳ năm trước. Ngược lại, biên lợi nhuận mảng thuốc bảo vệ thực vật đạt 36%, cùng kỳ đạt 34,1%. Mảng hạt giống ghi nhận biên lợi nhuận giảm từ 28,3% xuống 27,9%.

Do vậy, biên lợi nhuận chung giảm từ 23,9% xuống 18,2%, lợi nhuận gộp tăng 37% lên 1.296 tỷ đồng. Các chi phí đồng loạt tăng cao, Lộc Trời báo lãi 261 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 29%.

Năm 2021, LTG đề ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần gần 14.2 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng đến gần 89% nhưng chỉ tiêu lãi sau thuế chỉ tăng hơn 9% so với năm trước, đạt 400 tỷ đồng.

So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được 50% chỉ tiêu doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Tổng tài sản đến cuối quý III/2021 hơn 8,100 tỷ đồng, tăng 18% so với hồi đầu năm. Chiếm 51% tổng tài sản là hàng tồn kho, giá trị gần 4,120 tỷ đồng, tăng đến 65% so với đầu năm chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm.

Nợ phải trả hơn 5,263 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm chủ yếu do dư nợ vay ngắn hạn tăng đến 85%, lên hơn 3,800 tỷ đồng.


An Vũ