Trước giờ G đón Tết 2021: Bất ngờ với mục tiêu lợi nhuận năm 2020 của VietinBank

30/12/2020 16:24 GMT+7
Những chỉ tiêu kinh doanh được ngân hàng chính thức đưa ra ở vào những ngày cuối cùng của năm 2020, đón Tết 2021. Đáng chú ý, mục tiêu lợi nhuận năm 2020 giảm 11,7% so với mức thực hiện năm 2019, đạt 10.400 tỷ đồng.

Ngày 29/12/2020, Ngân hàng TMCP Việt Nam Công thương Việt Nam (VietinBank – CTG) đã chính thức phê duyệt mục tiêu tài chính năm 2020.

VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn, chỉ 10.400 đồng trước thuế

Cụ thể, VietinBank đặt mục tiêu dự nợ tín dụng tăng trưởng 4-8,5% trong năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu được ngân hàng kiểm soát dưới 1,5%.

Về kết quả kinh doanh, VietinBank đặt mụa tiêu lợi nhuận trước thuế 10.400 tỷ, lợi nhuận riêng lẻ trước thuế là 10.080 tỷ đồng.

Như vậy, mục tiêu lợi nhuận năm 2020 của VietinBank giảm 11,7% so với mức thực hiện năm 2019. Điều đáng nói, mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank năm 2020 này chỉ nhích nhẹ so với kết quả đạt được của nhà băng này trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã đạt 10.364 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ.

Trước giờ G đón Tết 2021: Bất ngờ với mục tiêu lợi nhuận năm 2020 của VietinBank - Ảnh 1.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế mục tiêu năm 2020 của VietinBank chỉ nhích nhẹ so với kết quả thực hiện 9 tháng

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngân hàng chưa trình chỉ tiêu cụ thể do hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào kế hoạch tăng vốn.

Hồi tháng 10/2020, sau khi 91/2015/NĐ-CP được sửa đổi, VietinBank đã có cơ sở pháp lý để thực hiện tăng vốn từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu. Ngân hàng cũng đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019. Trong đó, cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương đương quy mô hơn 1.800 tỷ đồng sẽ được thanh toán vào ngày 30/12/2020. Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 28,8% sẽ thực hiện sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Thù lao của các sếp VietinBank

Về mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 của VietinBank tối đa bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế của nhà băng này. Trường hợp bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng hành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của VietinBank.

Tỷ lệ thù lao này thấp hơn mức kế hoạch 0,38% của năm 2019. Tuy nhiên do kế hoạch lợi nhuận sau thuế của ngân hàng chưa được Vietinbank đề cập cụ thể. Do đó, mức thù lao dự kiến của dàn lãnh đạo cấp cao của Vietinbank năm 2020 vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước giờ G đón Tết 2021: Bất ngờ với mục tiêu lợi nhuận năm 2020 của VietinBank - Ảnh 2.

Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 của VietinBank tối đa bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế

Vietinbank cho biết, trong năm 2019 mức thù lao thực tế của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhận về chỉ là 0,28% lợi nhuận sau thuế của ngân hàng. Với mức lợi nhuận sau thuế riêng lẻ 9.283 tỷ đồng, Vietinbank chi ra 26 tỷ đồng thù lao cho dàn lãnh đạo cấp cao năm 2019 gồm 8 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát. Ước tính, trung bình mỗi nhân sự cấp cao Vietinbank sẽ nhận được mức thù lao trên 190 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân hợp nhất theo tháng của nhân viên Vietinbank trong năm này là 28,38 triệu đồng/người.

Mới đây nhà băng này gây xôn xao dư luận với thông tin chi thưởng gần 6 tháng lương cho nhân viên trong 2 năm 2018 và 2019 và 3 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý tại ngân hàng.

Huyền Anh