TT-Huế: Phát triển thương mại điện tử, sẽ có 55% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến

13/04/2021 08:30 GMT+7
Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu sẽ có 55% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến thông qua các thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và các website thương mại điện tử bán hàng...

Ngày 13/4, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Kế hoạch này nhằm thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn về mức độ phát triển thương mại điện tử, xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thông qua ứng dụng thương mại điện tử…

TT-Huế: Phát triển thương mại điện tử, sẽ có 55% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến  - Ảnh 1.

Giới thệu sàn thương mại điện tử của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kế hoạch đặt mục tiêu sẽ có 55% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến thông qua các thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và các website thương mại điện tử bán hàng... Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%; 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử.

Về tương quan phát triển thương mại điện tử giữa thành thị và nông thôn, phấn đấu 50% số xã và các đơn vị hành chính tương đương trên địa bàn tỉnh có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến. Về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, có 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử.

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung xây dựng, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác quản lý nhà nước, bộ phận chuyên trách thực hiện các hoạt động về thương mại điện tử trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh phát triển hạ tầng thẻ thông minh tích hợp thanh toán và các dịch vụ thương mại điện tử, liên kết đa ngành, đa dịch vụ trên nền tảng công nghệ số; nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tự động hóa trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh; tăng cường an toàn, an ninh mạng phù hợp với những yêu cầu của thời kỳ kinh tế số…

Vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã xúc tiến việc thành lập sàn thương mại điện tử của Hiệp hội. Đến nay, các công việc chuẩn bị về mặt thủ tục pháp lý cũng như các ứng dụng kỹ thuật cần thiết để quản lý vận hành của sàn thương mại điện tử đã cơ bản hoàn thành.  


Trần Hòe