TT-Huế thu hút, đãi ngộ chuyên gia giỏi trong và ngoài nước đến làm việc

01/10/2020 16:51 GMT+7
Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành đề xuất chính sách thu hút, đãi ngộ đối với chuyên gia đầu ngành và chuyên gia giỏi trong và ngoài nước đến tỉnh làm việc.

Ngày 1/10, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa ban hành Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch này nhằm mục tiêu phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, phát triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa công nghệ truyền thống, có nhiều công trình nghiên cứu giá trị trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng tỉnh trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước. Kế hoạch cũng nhằm phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh gồm y dược, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, khoa học xã hội và nhân văn.

TT-Huế thu hút chuyên gia giỏi trong và ngoài nước đến làm việc   - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo bản kế hoạch, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 trong mỗi lĩnh vực ưu tiên có từ 3-5 chuyên gia hàng đầu ở tầm quốc gia, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt 12-15 người/1 vạn dân, có 10.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đến năm 2030, trong mỗi lĩnh vực ưu tiên có trên 5 chuyên gia hàng đầu ở tầm quốc gia, cán bộ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đạt trên 15 người/1 vạn dân…  

Bản kế hoạch đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2025 đối với một số nhóm nhân lực khoa học và công nghệ chủ yếu. Trong đó, đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ khối các cơ quan đảng, sở ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 30% có trình độ thạc sĩ và có ít nhất 2% có trình độ tiến sĩ. Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh có ít nhất 35% có trình độ thạc sĩ và có ít nhất 2,5% có trình độ tiến sĩ.

Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ các đơn vị sự nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có ít nhất 50% có trình độ thạc sĩ và có ít nhất 14% có trình độ tiến sĩ. Đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ Đại học Huế có ít nhất 55% có trình độ thạc sĩ và có ít nhất 34% có trình độ tiến sĩ.

Kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó, Sở Nội vụ tỉnh là đơn vị được giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành đề xuất chính sách thu hút, đãi ngộ đối với chuyên gia đầu ngành và chuyên gia giỏi trong và ngoài nước về tỉnh làm việc.

Sở Nội vụ cũng được giao chủ trì xây dựng đề án "Đổi mới cơ chế chính sách thu hút và sử dụng tri thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025"; đề xuất chính sách, phương thức tuyển dụng, thu hút trí thức như xét tuyển đặc cách đối với những trường hợp đặc biệt.

Sở Tài chính tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ và các đơn vị liên quan ưu tiên bố trí đầu tư ngân sách cho đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ…

Trần Hòe