Tư vấn Xây dựng Điện 2 sắp trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25%

07/06/2021 10:55 GMT+7
CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2, HOSE: TV2) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Cụ thể, TV2 vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới).

Thời gian thực hiện dự kiến sẽ được doanh nghiệp thông báo sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của doanh nghiệp. Với hơn 36 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng lên hơn 450 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức này.

Tư vấn Xây dựng Điện 2 sắp trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25% - Ảnh 1.

Tư vấn Xây dựng Điện 2 sắp trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25%

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ghi nhận doanh thu cả năm đạt 3.346 tỷ đồng, đi ngang so với doanh thu 3.322 tỷ đồng đạt được năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 2,8%, lên 262 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 PECC2 còn 407 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 382 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 12 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và gần 5 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trước đó, theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, TV2 đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 35%. Trong đó, chi trả 25% cổ tức bằng cổ phiếu và 10% cổ tức bằng tiền mặt.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I TV2 đạt mức doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 346 tỷ đồng và 28,5 tỷ đồng, tương đương mức giảm 46% và 47% so với cùng kỳ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, giá cổ phiếu TV2 tăng 1,77% lên 51.700 đồng/cp. Trong tháng 5, giá cổ phiếu TV2 biến động trong khoảng 48.400 đến 52.900 đồng/cp.

Q.D