UBCKNN yêu cầu dừng ngay đặt lệnh chứng khoán bằng robot

10/09/2023 07:21 GMT+7
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh việc sử dụng các công nghệ thực hiện đặt lệnh tự động chưa được phép thực hiện, căn cứ theo Thông tư số 134/2017 ngày 19/12/2017 và Thông tư số 73/2020 ngày 7/8/2020.

UBCKNN yêu cầu dừng ngay đặt lệnh chứng khoán bằng robot - Ảnh 1.

UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán dừng việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động. Ảnh: Internet.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện rà soát và dừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động; đồng thời có biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn các hình thức đặt lệnh tự động và yêu cầu nhà đầu tư chấm dứt việc sử dụng hình thức trên khi chưa được cơ quan quản lý cho phép.

UBCKNN cho biết, qua công tác quản lý và giám sát đối với hoạt động cung ứng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, Uỷ ban nhận thấy có hiện tượng sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất lớn. Hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro và làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường chứng khoán (TTCK).

Cụ thể, việc đặt lệnh tự động làm gia tăng đột biến lệnh từ các công ty chứng khoán vào Sở Giao dịch Chứng khoán trong cùng một thời điểm, dẫn đến số lệnh vào sàn vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống, gây hiện tượng quá tải hệ thống. Đồng thời, hoạt động này cũng gây ra nguy cơ dẫn đến việc đổ vỡ dây chuyền khi TTCK diễn biến xấu, từ đó tác động tiêu cực đến công tác quản trị rủi ro của công ty chứng khoán.

“Căn cứ quy định tại Thông tư số 134/2017 ngày 19/12/2017 và Thông tư số 73/2020 ngày 7/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, việc sử dụng các công nghệ này để đặt lệnh thực hiện chưa được phép thực hiện”, UBCKNN nhấn mạnh.

Do đó, UBCKNN yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề trên.

Theo Tả Phù/Nhà Đầu tư