Ưu đãi chi tiêu tại nước ngoài: Nhận thưởng tiền mặt lên đến 10 triệu đồng

30/10/2019 11:45 GMT+7
Ưu đãi chi tiêu tại nước ngoài: Nhận thưởng tiền mặt lên đến 10 triệu đồng
Để tham dự, khách hàng soạn tin “BIDV Y” gửi đến 8149 để đăng ký (Chi phí: 1.500VND/tin nhắn).

Thời gian ưu đãi: 17/10/2019 - 16/11/2019.

Nội dung ưu đãi: Trong thời gian khuyến mại, tặng thưởng cho mỗi chủ thẻ có doanh số giao dịch nước ngoài đạt các mốc mục tiêu tương ứng (không bao gồm giao dịch quảng cáo online) như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Doanh số nước ngoài trung bình trong 3 tháng 6,7,8/2019 (x)

Doanh số nước ngoài mục tiêu trong thời gian triển khai khuyến mại (*)

Giải thưởng

1

x<1000

1000

10

2

x<700

700

7

3

x<500

500

5

4

x<300

300

3

5

x<100

100

2

Để tham dự, khách hàng soạn tin “BIDV Y” gửi đến 8149 để đăng ký (Chi phí: 1.500VND/tin nhắn).

(*) Doanh số nước ngoài trung bình 3 tháng 6,7,8/2019 và doanh số nước ngoài mục tiêu trong thời gian triển khai đều không bao gồm doanh số giao dịch quảng cáo Online.

Hình thức khuyến mại: Tặng tiền vào tài khoản khách hàng

Đối tượng áp dụng:

- Thẻ tín dụng: BIDV Visa Infinite, BIDV Visa Premier, BIDV Master Platinum, BIDV Master Viettravel Platinum, BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Precious, BIDV Visa Smile, BIDV Visa Flexi, BIDV Master Viettravel

- Thẻ ghi nợ quốc tế: BIDV Master Platinum, BIDV Master Premier, BIDV Master Ready,  BIDV Master Viettravel, BIDV Master Young +.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng trên toàn quốc.

 

PV