Vì sao Sữa Mộc Châu bị phạt hơn nửa tỷ đồng?

22/10/2020 14:04 GMT+7
Nhiều người không khỏi bất ngờ, sau khi công bố tăng trưởng 3 con số trong quý 3 năm nay, Sữa Mộc Châu lại bị phạt tới hơn nửa tỷ đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 678/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Sữa Mộc Châu).

Theo đó, Sữa Mộc Châu bị phạt 70 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Sữa Mộc Châu cũng bị phạt 350 triệu đồng theo quy định do không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Sữa Mộc Châu được UBCKNN chấp thuận đăng ký công ty đại chúng từ ngày 09/09/2008. Tuy nhiên, đến nay, Sữa Mộc Châu chưa đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán theo quy định.

Vì sao Sữa Mộc Châu bị phạt hơn nửa tỷ đồng? - Ảnh 1.

Hơn 12 năm không đưa cổ phiếu lên sàn, Sữa Mộc Châu bị phạt nặng. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với UBCKNN. Năm 2019, Công ty thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/6/2019 để tăng vốn điều lệ từ 568.4 tỷ đồng lên 668 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền Sữa Mộc Châu bị phạt là 545 triệu đồng.

Sữa Mộc Châu cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 ghi nhận doanh thu 774,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 102,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13,7% và 113% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 19,4% lên 34,6%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 2.141 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 208 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,8% và 69% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Sữa Mộc Châu đã vượt 33% kế hoạch cả năm.

Hội đồng quản trị Sữa Mộc Châu mới đây đã thông qua Nghị quyết thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu lên sàn UpCOM. Thời gian giao dịch dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và công bố thông tin theo quy định nhưng không muộn hơn ngày 30/3/2021.

Trước khi niêm yết, Sữa Mộc Châu cũng có kế hoạch tăng vốn bằng cách chào bán 39 triệu cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược gồm GTN Foods và Vinamilk. Giá phát hành dự kiến 30.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thu về tương ứng đạt 1.176 tỷ đồng.

PV (t/h)