Vì sao Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) báo lãi quý I "bốc hơi" tới 99%?

24/04/2024 11:49 GMT+7
Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HoSE: VSH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với mức lợi nhuận giảm 99,6%, về 1,77 tỷ đồng, VSH mới chỉ thực hiện 0,4% kế hoạch năm khi kết thúc quý.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) ghi nhận doanh thu thuần và cung cấp dịch vụ giảm gần 61% so với cùng kỳ, từ hơn 892 tỷ xuống còn hơn 349 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm tới 5 lần từ 635 tỷ xuống 118 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý giảm mạnh từ 71,2%, về chỉ còn 33,9%.

Vì sao Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) báo lãi quý I "bốc hơi" tới 99%?- Ảnh 1.

Tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất quý I

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 70,1% về 0,95 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng nhẹ 0,3% lên 107,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 35,4% về 9,35 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết quả, Vĩnh Sơn - Sông Hinh "rơi" gần như toàn bộ lợi nhuận sau thuế, từ 476,6 tỷ xuống còn vỏn vẹn hơn 1,7 tỷ đồng. 

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2024, Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.965,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 556,7 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, VSH đã thực hiện gần 18% kế hoạch doanh thu và chỉ thực hiện 0,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo biên bản giải trình, ban lãnh đạo Công ty cho biết: Do tình hình thuỷ văn cuối năm 2023 và các tháng đầu năm 2024 tại khu vực miền Trung không thuận lợi so với cùng lỳ, lưu lượng nước về các hồ thấp hơn kế hoạch và trung bình nhiều năm nên ảnh hưởng đến tình hình sản xuất điện trong quý I. Sản lượng điện thương phẩm của Công ty giảm hơn 32% xuống hơn 443 triệu kWh, giá bán điện bình quân trong quý cũng ghi nhận thấp hơn cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính quý I giảm mạnh do Công ty phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá đối với dư nợ khoản vay ngoại tệ. Tất cả điều trên kéo theo lợi nhuận quý I của Công ty giảm tới 99,6% so với quý I/2023.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Vĩnh Sơn - Sông Hinh giảm 3% so với đầu năm về 9.250 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận 7.859,7 tỷ đồng, chiếm 85% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 901,8 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản (hầu hết là khoản tiền từ Công ty Mua bán điện của EVN) và các khoản mục khác.

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm nhẹ 1,4% so với đầu năm về 3.685 tỷ đồng và chiếm 39,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 150,5 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.535 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 24/4, giá cổ phiếu VSH giảm 0,53% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 46.950 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục