Việt Nam bất ngờ nhập 1,79 tỷ USD thuỷ sản các loại

02/01/2022 10:12 GMT+7
Kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 đạt gần 1,79 tỷ USD, tăng 12% so với 11 tháng năm 2020. Các thị trường cung cấp thủy sản cho Việt Nam chủ yếu là Ấn Độ, Na Uy, Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan, riêng trong tháng 11/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 170,67 triệu USD, tăng 23,9% so với tháng 10/2021 và tăng 17,8% so với tháng 11/2020.

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 đạt gần 1,79 tỷ USD, tăng 12% so với 11 tháng năm 2020.

Việt Nam bất ngờ nhập 1,79 tỷ USD thuỷ sản các loại - Ảnh 1.

Các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam trong 11 tháng năm 2021 chủ yếu là Ấn Độ, Na Uy, Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 287,47 triệu USD, chiếm 16% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 33% so với 11 tháng năm 2020, riêng tháng 11/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 22,27 triệu USD, tăng 21,7% so với tháng 10/2021 và tăng 186,5% so với tháng 11/2020.

Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 11/2021 cũng tăng mạnh 48,6% so với tháng 10/2021 và tăng 29,4% so với tháng 11/2020, đạt 18,72 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 11 tháng lên 203,53 triệu USD, chiếm 11,4%, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tiếp đến thị trường các nước Đông Nam Á đạt 196,54 triệu USD trong 11 tháng năm 2021, chiếm 11%, tăng 6,5%; Trung Quốc đạt 160,97 triệu USD, chiếm 9%, tăng 23,8%; Nhật Bản đạt 141,3 triệu USD, chiếm 7,9%, giảm 3,6%.

Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA - RCEP đạt 582,36 triệu USD, chiếm 32,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020; Nhập khẩu từ các thị trường FTA - CPTTP đạt 265,22 triệu USD, chiếm 14,8%, giảm 2,5%; Nhập khẩu từ các thị trường FTA Liên minh kinh tế Á - Âu - EAEU đạt 76,84 triệu USD, chiếm 4,3%, giảm 20,8%; Nhập khẩu từ thị trường EU đạt 30,58 triệu USD, chiếm 1,7%, giảm 6,4%.

Trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường lớn đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Về xuất khẩu, tháng 11, xuất khẩu thủy sản tăng tháng thứ 3 liên tiếp, đạt 910,9 triệu USD, tăng 2,5% so với tháng 10 và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch đạt 7,99 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 11 tháng qua, thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 23,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành, đạt trên 1,87 tỷ USD.

Thị trường Nhật Bản chiếm 15,2%, đứng thứ hai về kim ngạch, đạt trên 1,21 tỷ USD. Xếp thứ ba là thị trường EU, đạt 914,1 triệu USD, chiếm 11,4%. Tiếp theo là Trung Quốc, chiếm 10,8%.
Ong Lý