Vietinbank Securities (CTS): Triển khai kế hoạch tăng vốn lên 1.487 tỷ đồng

12/07/2022 09:38 GMT+7
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam vừa đưa ra công bố thông báo về việc tăng vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.149 tỷ đồng lên 1.487 tỷ đồng.

Ngày 07/07/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities, HoSE: CTS) mới phát ra công bố về việc Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết đã đề ra trong ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022. 

Cụ thể, VietinBank Securities sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông mới mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là gần 115 triệu cổ phiếu thì Vietinbank dự kiến sẽ phát hành thêm hơn 25,2 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị hơn 252,3 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 21,96%. Thời gian phát hành sẽ trong quý III - IV/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận. 

Bên cạnh đó, VietinBank Securities cũng bắt đầu triển khai Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu từ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành như trên, VietinBank Securities cũng đưa ra số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 4,2 triệu cổ phiếu - tương ứng hơn 42,8 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 3,73%. 

Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021dự kiến hơn 4,2 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành cũng là 3,73%).

Vietinbank Securities (CTS): Triển khai kế hoạch tăng vốn lên tới 1.487 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Như vậy, VietinBank Sercurities dự kiến phát hành tổng cộng 33,8 triệu cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng, tỷ lệ tương ứng 29,42%. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.149 tỷ đồng lên 1.487 tỷ đồng.

VietinBank Securities lên kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng mạnh, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 10%

Vietinbank Securities (CTS): Triển khai kế hoạch tăng vốn lên tới 1.487 tỷ đồng - Ảnh 2.

BCTC năm 2021 của Vietinbank Securities

Trong năm 2021, tổng tài sản của VietinBank Securities đạt hơn 6.685 tỷ đồng, Tổng doanh thu mang về hơn 1.067 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 386,5 tỷ đồng.

Năm 2022, Vietinbank có đề ra các dự kiến về chỉ tiêu tài chính như:  Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, VietinBank Securities đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 505,2 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng gần 5% so với thực hiện trong năm trước đó. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 dự kiến 10%. Đại hội cổ đông thường niên trước đó cũng đã thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ. Riêng quý I, lợi nhuận đạt 69 tỷ đồng, tăng 38% và thực hiện 13,7% kế hoạch năm.

Vietinbank Securities (CTS): Triển khai kế hoạch tăng vốn lên tới 1.487 tỷ đồng - Ảnh 3.

Chỉ tiêu về KHKD và phân phối lợi nhuận 2022 của VietinBank Securities

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/07. giá cổ phiếu của CTS hiện không có thay đổi gì so với phiên giao dịch liền kề, CTS đang ở mức 16.200 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo