Vinacafé Biên Hoà duyệt tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 250%

07/10/2020 13:39 GMT+7
Ước tính, Vinacafé Biên Hoà sẽ chi ra khoảng 664,4 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020.

Ngày 06/10/2020, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hoà (HOSE: VCF) đã có quyết nghị phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 250%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 25.000 đồng tiền cổ tức.

Hội đồng quản trị VCF đã uỷ quyền cho ông Phạm Hồng Sơn, chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc ông Đoàn Quốc Hưng, tổng giám đốc công ty, trên cơ sở các quy định của pháp luật và điều lệ công ty thực hiên quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức; quyết định thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức; và thực hiện tất cả các thủ tục, các quyết định liên quan đến việc chi trả tạm ứng cổ tức nói trên.

Ước tính, Vinacafé Biên Hoà sẽ chi ra khoảng 664,4 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020. Được biết, Vinacafé Biên Hoà không thực hiện chia cổ tức cũng như trích quỹ khen cho năm tài chính 2019. Trong năm 2019, Vinacafé Biên Hoà đã thực hiện chi trả cổ tức cho năm tài chính 2018 với tỷ lệ 240% bằng tiền.

Masan Beverage là công ty mẹ của Vinacafé Biên Hoà, đang sở hữu hơn 98% vốn điều lệ của Vinacafé Biên Hoà. Với tỷ lệ nắm giữ nói trên, ước tính Masan Beverage sẽ thu về hơn 650 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức 2020 này.

Năm 2020, Vinacafé Biên Hoà đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.150 tỷ đồng và lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ 725 tỷ đồng cho kịch bản thận trọng; và 3.300 tỷ đồng doanh thu cùng 780 tỷ đồng lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ cho kịch bản lạc quan.

6 tháng đầu năm, Vinacafé Biên Hoà ghi nhận 1.152 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và lợi nhuận sau thuế gần 259 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của Vinacafé Biên Hoà đạt gần 2.352 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền 38,8 tỷ đồng; phải thu về cho vay dài hạn đối với Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan 600 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 đạt 1.204 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu VCF đã tăng kịch trần trong phiên giao dịch ngày 07/10/2020 lên mức 223.000 đồng/cổ phiếu.

Thanh Giang