Vinaconex (VCG) chốt ngày chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%

02/06/2023 08:14 GMT+7
Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã: VCG) vừa công bố về ngày đăng ký cuối cùng nhận thanh toán cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

Cụ thể, Vinaconex công bố ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu là 15/6/2023. Vinaconex sẽ tiến hành phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

Vinaconex (mã: VCG) chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% - Ảnh 1.

Tại Đại hội cổ đông năm 2023, Vinaconex đã chốt nhiều mục tiêu kinh doanh năm 2023. Ảnh: VCG

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Vinaconex và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, sổ chứng nhận cổ phần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.965 tỷ đồng, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp từ đó cũng tăng mạnh từ 165,4 tỷ đồng lên 315 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động xây lắp vẫn đóng vai trò chủ đạo khi mang về 1.378 tỷ đồng (tăng 55%), theo sau đó là hoạt động cho thuê, cung cấp dịch vụ 225 tỷ đồng, doanh thu sản xuất công nghiệp 148 tỷ đồng và doanh thu kinh doanh bất động sản 139 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 736,5 tỷ đồng về còn 93 tỷ đồng, chủ yếu do không còn 598 tỷ đồng khoản lãi do mua rẻ công ty con.

Với các chi phí hoạt động duy trì ở mức cao, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 19 tỷ đồng, kém xa khoản lãi 780 tỷ đồng của cùng kỳ 2022.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Vinaconex tăng 475 tỷ đồng so với đầu năm lên 32.474 tỷ đồng. Chiếm lượng lớn cơ cấu tài sản là 9.210 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 7.282 tỷ đồng hàng tồn kho, 6.764 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, 3.757 tỷ đồng tài sản cố định, 2.168 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn…
Thế Anh