Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi giảm hơn 56% xuống gần 200 tỷ đồng, lỗ sâu khi "ôm" cổ phiếu NLG, KBC, DXS

09/02/2023 13:53 GMT+7
Trong quý IV, Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi giảm 56,3% xuống gần 200 tỷ đồng

Công ty CP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV và lũy kế năm 2022. Cụ thể doanh thu thuần trong quý IV của VHC đạt 2.484 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cung kỳ năm 2021. Giá vốn bá hàng ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp còn 474 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 93,4% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng mạnh gấp 8,5 lần lên gần 137 tỷ đồng. Lỗ trong công ty liên kết 778 triệu đồng. Chi phí bá hàng tăng 43% lên 133,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44,3% lên hơn 88 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi gần 200 tỷ đồng, giảm 56,3% so với quý IV năm 2021.

Lũy kế cả năm, VHC ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.239 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 2.014 tỷ đồng; lần lượt tăng 46% và 82% so với năm 2021.

Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi giảm hơn 56% xuống gần 200 tỷ đồng, lỗ sâu khi "ôm" cổ phiếu NLG, KBC, DXS - Ảnh 1.

BCTC của Vĩnh Hoàn

Năm 2022, Vĩnh Hoàn đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,6% và 45,6% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, VHC thực hiện được 126% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tính tới 31/12/2022 đạt 11.580 tỷ đồng, tăng 32,5% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 66%; chứng khoán kinh doanh tăng 124% lên 179,3 tỷ đồng; trong đó, VHC đầu tư vào cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long 76,3 tỷ đồng, dự phòng 25,7 tỷ đồng; đầu tư vào cổ phiếu DXS của Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh 58,2 tỷ đồng, dự phòng 53,2 tỷ đồng; KBC của Tổng Công ty phá triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) số tiền 29,9 tỷ đồng và dự phòng 7,7 tỷ đồng...

Mặc dù dự phòng giảm giá các khoản đầu tư cũng như lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và lãi vay đều làm cho chi phí tài chính của VHC tăng vọt so với năm trước nhưng hoạt động tài chính của VHC vẫn có lãi thuần 63 tỷ đồng nhờ có tới 363 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện.

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 39,7% lên 1.664 tỷ đồng; trong đó đầu tư gửi ngân hàng 1.664 tỷ đồng, trái phiếu 50 tỷ đồng, bao gồm trái phiếu có kỳ hạn 7 năm kế từ ngày phát hành với lãi suất thả nổi bằng Đồng Việt Nam.

Hàng tồn kho tăng 65,6% lên 3.113 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 36% lên 3.884 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với 3.693,4 tỷ đồng. Vay ngắn hạn tăng 27,5% lên 2.213,5 tỷ đồng; vay dài hạn tăng 12% lên 175 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 30,8% lên 7.696 tỷ đồng.

Trong năm 2022, VHC đã mua hàng của Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang (đây là công ty liên quan của Chủ tịch HĐQT) với giá trị 40,6 tỷ đồng; mua tài sản cố định của công ty này với số tiền hơn 550 tỷ đồng; ngoài ra, phải thu ngắn hạn của Vạn Đức Tiền Giang số tiền 11,8 tỷ đồng; mua hàng của Công ty TNHH Mai Thiên Thanh số tiền hơn 16 tỷ đồng; bá tài sản cố định cho Công ty TNHH Mai Thiên Thanh 20 tỷ đồng...


An Vũ