Xác định người trực tiếp sản xuất nông nghiệp để cấp Sổ đỏ

02/10/2020 06:30 GMT+7
Một trong những căn cứ quan trọng để cấp sổ đỏ đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân là phải xác định người trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Khi nào cần xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo hình thức không thu tiền sử dụng đất.

- Đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân.

- Công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân (Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định - hay nói cách khác là cấp Sổ đỏ).

- Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà cần xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ.

Theo đó, xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng, là căn cứ để giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất, quản lý việc chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa, cấp sổ đỏ đối với đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân,…

Xác định người trực tiếp sản xuất nông nghiệp để cấp Sổ đỏ - Ảnh 1.

Xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng, là căn cứ để giao đất nông nghiệp.

Căn cứ xác định người trực tiếp sản xuất nông nghiệp

1. Các căn cứ để xác định cá nhân sản xuất nông nghiệp

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

- Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận.

- Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.

- Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh.

- Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân không thu tiền sử dụng đất, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định cá nhân không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.

2. Căn cứ xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, căn cứ để xác định hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

- Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận.

- Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.

- Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh.

- Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân không thu tiền sử dụng đất, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định là hộ gia đình không có thành viên thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội.

A.Vũ