Xây dựng trung tâm cứu hộ gấu 10,5 triệu USD tại Thừa Thiên Huế

16/07/2022 12:29 GMT+7
Dự án Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở 2 do Tổ chức Động vật Châu Á viện trợ không hoàn lại với kinh phí 10,5 triệu USD, tương đương 242,5 tỷ đồng.

Ngày 15/7, Bộ NNPTNT và Tổ chức Động vật châu Á tổ chức khởi động dự án Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở 2 tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Dự án Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở 2 do Tổ chức Động vật châu Á viện trợ không hoàn lại với kinh phí 10,5 triệu USD (tương đương 242,5 tỷ đồng). 

Xây dựng trung tâm cứu hộ gấu 10,5 triệu USD tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 1.

Bộ NNPTNT và Tổ chức Động vật châu Á tổ chức khởi động dự án Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở 2 tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trung tâm này có diện tích với diện tích 12,7 ha, được đặt ở khu hành chính của Vườn Quốc gia Bạch Mã. Tại đây sẽ nuôi cứu hộ hơn 300 cá thể gấu tiếp nhận từ các cơ sở nuôi gấu tư nhân, các vụ vi phạm.

Các hạng mục của trung tâm sẽ hoàn thành vào năm 2026 với 12 nhà gấu và 12 khu bán hoang dã, khu hành chính và nghỉ dưỡng cho nhân viên, khu cách ly, khu bệnh viện thú y, khu chế biến thức ăn cho gấu, khu giáo dục truyền thông, khu xử lý chất thải và các khu tiện ích cơ sở hạ tầng khác.  

Từ dự án này, loài gấu tại Việt Nam sẽ được bảo tồn bền vững qua việc nhận thức của cộng đồng về bảo vệ loài gấu được nâng cao và lồng ghép vào chương trình nghiên cứu tái thả và bảo tồn loài gấu trong tự nhiên.

Thông qua việc thực hiện dự án, Việt Nam phấn đấu chấm dứt việc nuôi gấu trong cơ sở nuôi nhốt của hộ gia đình, cá nhân vào cuối năm 2026. Loài gấu tại Việt Nam sẽ được bảo tồn bền vững qua việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ loài gấu và lồng ghép vào chương trình nghiên cứu tái thả và bảo tồn loài gấu trong tự nhiên.

Tổ chức Động vật châu Á đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp- Bộ NNPTNT hướng tới chấm dứt 100% số trại gấu còn lại trên địa bàn cả nước và đưa toàn bộ gấu về các cơ sở cứu hộ, lộ trình từ 2017 tới 2022.


An Sơn