Chứng khoán Bản Việt (VCI) mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị gần 393 tỷ đồng.

15/11/2022 07:15 GMT+7
CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC; HoSE: VCI) thông qua nghị quyết về việc mua lại trước hạn trái phiếu với tổng giá trị gần 393 tỷ đồng. Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc.

Cụ thể, VCSC dự kiến mua lại 5 lô trái phiếu: VB20206000.03.031 (28,8 tỷ đồng), VCIH2123002 (212,7 tỷ đồng), VCIH2123003 (49,7 tỷ đồng), VCIH2123006 (41 tỷ đồng), VCIH2123008 (60,4 tỷ đồng). Tổng cộng, VCSC sẽ mua lại gần 393 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán cùng lúc với khoản nợ gốc.

Trước đó, ngày 2/11, VCI đã thông báo mua lại trước hạn 125 tỷ đồng trái phiếu, gồm 250 trái phiếu mã VCIH2123008 với tổng giá trị 25 tỷ đồng và 1.000 trái phiếu mã VCIH2123009 với tổng giá trị 100 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2022, tổng nợ phải trả của VCSC là 9.110 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn là dư nợ vay ngắn hạn với 6.500 tỷ đồng (chủ yếu vay tại ngân hàng) và trái phiếu ngắn hạn gần 1.760 tỷ đồng.

Chứng khoán Bản Việt mới hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

Chứng khoán Bản Việt (VCI) mua lại loạt trái phiếu trước hạn với tổng giá trị gần 393 tỷ đồng. - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III 2022 của Chứng khoán Bản Việt (VCI)

Về tình hình kinh doanh, quý III vừa qua, VCSC đạt Doanh thu hoạt động gần 522 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 57%, xuống còn hơn 187 tỷ đồng. Doanh thu môi giới giảm 48%, còn gần 140 tỷ đồng. Các nghiệp vụ tư vấn, lưu ký... đều ghi nhận doanh thu sụt giảm. Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế giảm 63% so với cùng kỳ, xuống mức 123 tỷ đồng.

Kết quả, VCSC lãi trước thuế hơn 153 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 63%, xuống gần 123 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, VCSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 2.360 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.027 tỷ đồng. Như vậy, so sánh với kế hoạch kinh doanh được thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên 2022, VCSC đã hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu (3.240 tỷ) và 54% kế hoạch lợi nhuận năm (1.900 tỷ đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/11, giá cổ phiếu VCI giảm 6,86% so với phiên giao dịch trước, hiện đang ở mức 19.000 đồng/ cổ phiếu.Phương Thảo