12 mã chứng khoán bị tạm thời ngừng giao dịch trên Upcom

05/08/2019 06:56 GMT+7
Sở GDCK Hà Nội vừa công danh sách 12 mã cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên Upcom đối với các cổ phiếu của các doanh nghiệp không công bố thông tin họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

12 doanh nghiệp bị cấm giao dịch trong tuần tới

Nguyên nhân các doanh nghiệp bị tạm thời ngừng giao dịch do không công bố thông tin họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

Các mã chứng khoán này sẽ bị tạm ngừng giao dịch 3 phiên, từ ngày 6/8/2019 đến ngày 8/8/2019. Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu thuộc danh sách nêu trên được giao dịch trở lại bình thường sau khi doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin về họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo quy định.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 (HD2) đã chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 từ 1/4/2019 và dự kiến họp vào 28/5/2019. Tuy nhiên sau đó thời gian họp được điều chỉnh lần 1, lùi lại vào ngày 6/6/2019, lần 2 vào ngày 30/6/2019.

Đến lần thứ 3, HUD2 thông báo do cổ đông lớn Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà HUD2 – cổ đông chiếm 51% VĐL – chưa thông qua chương trình và nội dung ĐHCĐ, nên công ty chưa tổ chức ĐHCĐ, và dự kiến sẽ tổ chức trước 31/7/2019. Tuy nhiên đến nay HU2 vẫn chưa có thông tin về việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II – VSF) cũng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/5/2019 để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2019. Nhưng sau đó công ty xin gia hạn tổ chức chậm nhất vào 30/6/2019 và đã có giấy mời họp vào ngày 25/6/2019. Tuy nhiên, sau đó Vinafod II cũng xin hủy thông báo mời họp trên, và có thông báo mới họp vào ngày 31/7/2019. Sau đó, lại thông báo hủy vì lý do cần hoàn thiện nhân sự cấp cao và các nội dung liên quan đến ĐHCĐ thường niên. Tổng công ty thông báo sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông và thông báo ngày họp đến cổ đông sau.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện công bố thông tin, hết thời hạn tạm dừng giao dịch, Sở GDCK Hà Nội sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch.

Hồng Nhung