5 khoản tiền lương NLĐ được miễn thuế thu nhập cá nhân

26/02/2021 15:27 GMT+7
Căn cứ theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), Nghị định 12/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn chi tiết khác thì 05 khoản tiền lương sau đây của NLĐ được miễn thuế thuế thu nhập cá nhân, cụ thể gồm:
5 khoản tiền lương NLĐ được miễn thuế thu nhập cá nhân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1) Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật;

2) Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội;

3) Tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện;

4) Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài.

5) Tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam nhận được do làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân;

- Điểm k Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC;

- Khoản 10 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP;

- Khoản 6 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

PV (Theo Thư viện pháp luật)