6 tháng đầu năm, Vinaconex mẹ báo lãi gần 760 tỷ đồng

31/07/2021 18:43 GMT+7
Báo cáo tài chính quý II/2021 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HOSE: VCG) ghi nhận 6 tháng đầu năm Vinaconex lãi sau thuế gần 760 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng năm 2020.

Từ đầu năm 2021 đến 30/6/2021, Vinaconex đạt doanh thu hợp nhất 2.360 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 279 tỷ đồng và lợi nhuận thuộc về công ty mẹ 250 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu 694 đồng.

Tổng tài sản hợp nhất của Vinaconex ghi nhận 30.186 tỷ đồng, tăng 10.576 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 7.231 tỷ đồng.

Báo của Vinaconex thể hiện 6 tháng đầu năm Công ty mẹ đạt doanh thu 1.212 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 758 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vinaconex báo lãi gần 280 tỷ đồng, tài sản  tăng gần 10.600 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong năm 2021, Vinaconex đẩy mạnh các dự án đầu tư. (Ảnh: VCG)

Doanh thu hoạt động tài chính tiếp tục duy trì ở mức cao khi Vinaconex triển khai thoái vốn các khoản đầu tư mạnh mẽ trong nửa đầu năm.

Tính riêng quý II/2021, Công ty mẹ Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần 782 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 351 tỷ đồng tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020, tương ứng hơn 100 tỷ đồng. Việc cải thiện lợi nhuận của công ty mẹ là do doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, đến từ phần cổ tức và lợi nhuận được chia trong kỳ.

Doanh thu thuần hợp nhất trong quý II đạt 1.408 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 185 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Kết quả quý II/2021 ghi nhận mức lỗ sau thuế hợp nhất 66 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận từ các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên của Tổng công ty vẫn đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Trong năm 2021, Vinaconex đẩy mạnh các dự án đầu tư, tạo ra những giá trị bền vững trong tương lai. Việc dòng tiền thặng dư và nguồn lực tài chính vững chắc hiện nay sẽ là bước đệm quan trọng giúp Vinaconex triển khai các kế hoạch kinh doanh trong năm 2021, và nguồn lực tài chính của Vinaconex sẽ còn mạnh hơn nếu hoàn tất các kế hoạch tăng vốn và phát hành trái phiếu trong thời gian tới.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị VCG trình cổ đông phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm bên cạnh kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với giá chuyển đổi không thấp hơn 2 lần giá trị sổ sách.


Thế Anh