6 trường hợp bắt buộc phải đổi từ Căn cước công dân mã vạch sang gắn chip

17/05/2021 09:00 GMT+7
Có 6 trường hợp bắt buộc phải đi đổi Căn cước công dân mã vạch sang Căn cước công dân gắn chip và 2 trường hợp phải đi làm thủ tục cấp lại Căn cước công dân, khi đó, từ Căn cước công dân mã vạch, người dân sẽ được cấp lại Căn cước công dân gắn chip.
6 trường hợp bắt buộc phải đổi từ Căn cước công dân mã vạch sang gắn chip - Ảnh 1.

Có 6 trường hợp bắt buộc phải đi đổi Căn cước công dân mã vạch sang Căn cước công dân gắn chip

Các trường hợp phải đổi Căn cước mã vạch sang gắn chip

Năm 2021, Bộ Công an triển khai cấp Căn cước công dân gắn chip ở tất cả các tỉnh, thành trên cả nước, thay vì mẫu Căn cước công dân mã vạch như trước đây.

Theo Điều 23 của Luật Căn cước công dân, những trường hợp phải đi đổi Căn cước công dân mã vạch sang Căn cước công dân gắn chip:

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng

- Xác định lại giới tính, quê quán

- Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

- Người đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Bên cạnh đó, trong những trường hợp sau phải đi làm thủ tục cấp lại Căn cước công dân:

- Bị mất thẻ Căn cước công dân;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Tóm lại, có 06 trường hợp bắt buộc phải đi đổi Căn cước công dân mã vạch sang Căn cước công dân gắn chip và 02 trường hợp phải đi làm thủ tục cấp lại Căn cước công dân, khi đó, từ Căn cước công dân mã vạch, người dân sẽ được cấp lại Căn cước công dân gắn chip.

Không đi đổi sang Căn cước công dân gắn chip có bị phạt?

Như phân tích ở trên, chỉ những người thuộc các trường hợp nêu trên mới cần phải đi đổi từ Căn cước công dân mã vạch sang Căn cước công dân gắn chip. Không phải tất cả những người đang sử dụng Căn cước công dân mã vạch đều cần phải đổi.

Vừa qua, có một số thông tin cho rằng, nếu không đi đổi sang Căn cước công dân gắn chip trước ngày 01/7/2021 sẽ bị phạt. Đây là thông tin hoàn toàn sai lệch. Hiện không có một văn bản pháp luật nào quy định về việc không đi đổi từ Căn cước công dân mã vạch sang Căn cước công dân gắn chip thì bị phạt, cho dù là thuộc các trường hợp bắt buộc phải đi đổi như trên.

Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến khích đi đổi sang Căn cước công dân gắn chip trước ngày 01/7/2021 do: Lệ phí đổi thẻ ở thời điểm này đang được giảm 50%; Đổi thẻ để cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hiện nay, cơ quan công an đang tổ chức cấp lưu động, ngoài giờ hành chính.


PV