ACB: Thông báo ngày chốt chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

26/05/2022 08:38 GMT+7
HoSE đã có thông báo ngày 02/06/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền của các cổ đông để Ngân hàng ACB thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của các cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) để Ngân hàng ACB thực hiện chi trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ thực hiện 25%.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 02/06/2022 (những nhà đầu tư muốn hưởng cổ tức phải mua cổ phiếu ACB từ ngày 1/06/2022 trở về trước; và những nhà đầu tư không muốn hưởng cổ tức đợt này phải bán ra cổ phiếu ACB cuối ngày 01/06/2022). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/06/2022.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng ACB đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Ước tính ACB sẽ dùng gần 6.755 tỷ đồng lợi nhuận để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

Năm 2022, ACB đặt kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) với các chỉ tiêu quan trọng như sau: Tổng tài sản tăng 11%, ước đạt 588.187 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 11%, ước đạt 421.897 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 10%, ước đạt 398.299 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 25%, ước đạt 15.018 tỷ đồng. Nợ xấu dưới 2%. Kế hoạch cổ tức 25% trong đó dự kiến 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền.

Tại thời điểm 28/01/2022, cổ đông nước ngoài đang nắm giữ 30% vốn điều lệ của ACB trong đó gần 20% là các cổ đông tổ chức, và hơn 10% là các cổ đông nước ngoài khác.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/05/2022, cổ phiếu ACB đóng cửa ở mức 30.000 đồng/cổ phiếu, tăng 4,17% so với phiên trước đó.

Q. Nguyễn
Cùng chuyên mục