Ai làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Đà Nẵng?

15/04/2021 17:39 GMT+7
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Ngày 15/4, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, ông Lê Quang Nam Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng được giao làm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Đồng thời, thành viên hội đồng gồm có đại diện Văn phòng UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Hội Quy hoạch phát triển đô thị và Hội Kiến trúc sư thành phố.

Ai làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Đà Nẵng? - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Nam Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng được giao làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch xây dựng năm 2018 và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mới đây vào ngày 29/3, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển TP.Đà Nẵng.

Trong đó có nhiều Nghị quyết, Quyết định quan trọng liên quan đến việc quy hoạch, phát triển đô thị của TP.Đà Nẵng. Cụ thể gồm có Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của TP.Đà Nẵng; Quyết định phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố, Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu; Chủ trương cho phép nghiên cứu, lập Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực; Thông tin một số chủ trương về giá đất trên địa bàn thành phố.

Lam Hàn