BaF Việt Nam phát hành hơn 7,1 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

06/06/2024 07:45 GMT+7
Ngày 5/6, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF) đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023.

Với tỷ lệ 5% tổng số cổ phần đang lưu hành, tương đương BAF sẽ phát hành thêm hơn 7,1 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền dự kiến diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 17/6.

So với giá đóng cửa ngày 5/6 là 22.450 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu ESOP sẽ được phát hành với mức giá thấp hơn 55,5%.

Trong quý I/2024, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.292 tỷ đồng, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 118,65 tỷ đồng, tăng gấp 29,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện đáng kể từ 7,8% lên 13,3%.

Cụ thể, lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 170,6%, tương ứng tăng thêm 108,3 tỷ đồng, đạt 171,8 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng đột biến 12,8 lần, tăng thêm 6,4 tỷ đồng, đạt 6,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng 110,3%, tăng thêm 24,6 tỷ đồng, lên 46,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 5,6%, tăng thêm 2,5 tỷ đồng, đạt 47,2 tỷ đồng. Lợi nhuận khác tăng mạnh 681,2%, tương ứng tăng thêm 47 tỷ đồng, đạt 53,9 tỷ đồng.

Như vậy, bên cạnh sự cải thiện của biên lợi nhuận gộp, BaF Việt Nam còn ghi nhận sự gia tăng đột biến trong doanh thu tài chính và lợi nhuận khác so với cùng kỳ.

BaF Việt Nam cho biết, sự tăng trưởng đột biến của lợi nhuận khác trong quý I/2024 chủ yếu do công ty ghi nhận lãi từ thanh lý tài sản, đạt 55,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là 9,2 tỷ đồng.

Năm 2024, BaF Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu tăng 6,6%, đạt 5.543,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 893,2%, đạt 305,9 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2024, công ty đã hoàn thành 38,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi của BaF Việt Nam tăng 7,3% so với đầu năm, đạt 2.480,8 tỷ đồng, chiếm 122,4% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 853 tỷ đồng, và nợ vay dài hạn cùng trái phiếu chuyển đổi là 1.627,8 tỷ đồng.

Mai Lan
Cùng chuyên mục