Bất động sản Phát Đạt (PDR) chốt danh sách, dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông vào tháng 3

08/02/2023 14:54 GMT+7
HĐQT Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa có quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Theo đó, ngày 28/2, Phát Đạt sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. HĐQT công ty đã đồng ý tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong tháng 3 tới đây.

Cuộc họp ĐHĐCĐ lần này của Phát Đạt sẽ thông qua các nội dung quan trọng như là báo cáo của ban quản trị và ban điều hành về hoạt động năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

ĐHĐCĐ thường niên năm nay được tổ chức trong bối cảnh Phát Đạt đang gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.

Trong quý IV/2022, Phát Đạt ghi nhận 14 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 99% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lên tới 28,6 tỷ đồng khiến công ty ghi nhận lỗ gộp gần 14 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính ghi nhận 16,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng gấp 3 lên 221,1 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên 140,5 tỷ đồng.

Kết quả, Phát Đạt báo lỗ quý 4 gần 229,5 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2021 ghi nhận lãi 751,5 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, PDR ghi nhận tổng doanh thu 1.504,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.169,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 58,4% và 37,1% so với cùng kỳ 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Phát Đạt đạt 22.845,3 tỷ đồng, tăng 11,16% so với đầu năm, bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 494 tỷ đồng về còn 261,8 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 123% lên 5.649,83 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm nhẹ mức 12.131,5 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Phát Đạt là 13.575,7 tỷ đồng, tăng 9,4% so với thời điểm cuối năm ngoái, phần lớn trong số đó là nợ ngắn hạn. Cụ thể, phải trả người bán ngắn hạn tăng gấp 3 lên 456,5 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn tăng 376% lên 467,5 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 26,7% về còn 1.239,4 tỷ đồng; vay ngắn hạn tăng mạnh từ 806,8 tỷ đồng lên 2.668 tỷ đồng.


An Vũ