Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): 9 tháng lãi 120 tỷ đồng, trữ tiền tăng 127% so với đầu năm

23/10/2023 08:34 GMT+7
Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HoSE: TNH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 186,2 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm trước. Giá vốn hàng bán ở mức 120,3 tỷ đồng, tăng 74% so với năm trước.

Doanh thu hoạt động kỳ này tăng vọt lên 981 triệu đồng trong khi quý III/2022 chỉ đạt 5,6 triệu đồng. Chi phí tài chính kỳ này giảm 49% còn hơn 4,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 37% lên 9,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên báo lãi trước thuế 52,9 tỷ đồng, lãi sau thuế 48,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 10% so với cùng kỳ năm trước.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): 9 tháng lãi 120 tỷ đồng, trữ tiền tăng 127% so với đầu năm - Ảnh 1.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 418,8 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 1,1 tỷ đồng, năm trước đạt 16,3 triệu đồng.

9 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên báo lãi trước thuế 120,5 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm trước. Sau thuế, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thu về 110,7 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. So với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã thực hiện được 74% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ở mức 1.956,7 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Trữ tiền ghi nhận 403,3 tỷ đồng, tăng 127% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 133% lên 240,9 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ còn 14,3 tỷ đồng.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): 9 tháng lãi 120 tỷ đồng, trữ tiền tăng 127% so với đầu năm - Ảnh 2.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đang trong quá trình xây dựng 2 dự án, bao gồm: Dự án bệnh viện Phụ sản – BV Quốc tế (gần 5 tỷ đồng), Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện Việt Yên (360,5 tỷ đồng). Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 365,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên còn thực hiện đầu tư vào CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn 96 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III/2023, tổng nợ phải trả của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là 377,6 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Trong đó, số dư vay và nợ thuê tài chính là 340,7 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): 9 tháng lãi 120 tỷ đồng, trữ tiền tăng 127% so với đầu năm - Ảnh 3.

Danh mục vay và nợ thuê tài chính của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Các khoản vay ngắn hạn như: Vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên (53,8 tỷ đồng), vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – CN Thái Nguyên (8,9 tỷ đồng) và vay cá nhân 92 tỷ đồng…

Các khoản vay dài hạn bao gồm: vay Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên (163,5 tỷ đồng), vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CNT Thái Nguyên (14,7 tỷ đồng) …

Khánh Ly
Cùng chuyên mục