Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Quy mô tài sản tăng mạnh, lãi hơn 67 tỷ đồng trong 6 tháng

21/07/2023 16:26 GMT+7
Tại ngày kết thúc quý II/2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 2.099,5 tỷ đồng, tăng 50,6% so với số đầu năm.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HoSE: TNH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II năm 2023.

Trong quý II/2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 123,46 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 72,8 triệu đồng, cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận 4,2 triệu đồng.

So với cùng kỳ năm trước, giá vốn hàng bán tăng gần 4 tỷ đồng, ghi nhận 64,7 tỷ đồng.

Chi phí tài chính ghi nhận 9,1 tỷ đồng, giảm 8,08% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí bán quản lý doanh nghiệp là 8,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,87% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 58,8 tỷ đồng, tăng gần 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là 57,9 tỷ đồng. Lợi nhuận khác âm 437,3 triệu đồng, cùng kỳ năm trước âm 34,25 triệu đồng.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Vốn chủ và quy mô tài sản đồng loạt tăng mạnh trong 6 tháng - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh sản xuất quý II/2023. Nguồn: BCTC quý II/2023 TNH.

Khép lại quý II/2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 40,5 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 36,15 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 229,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 67,32 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,65% và 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm là 60,6 tỷ đồng, tăng 11,6% so với lũy kế 6 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày kết thúc quý II/2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 2.099,5 tỷ đồng, tăng 50,6% so với số đầu năm. Trữ tiền tăng mạnh 444,5 tỷ đồng, tương đương tăng 250,5% lên 621,86 tỷ đồng. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên có hơn 463 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 30 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tăng gần 290 tỷ đồng so với đầu năm. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên rót tiền vào dự án Bệnh viện Phụ sản - Bệnh viện Quốc tế gần 5 tỷ đồng và Dự án đầu tư, xây dựng Bệnh viện Việt Yên (Bắc Giang) số tiền 290,5 tỷ đồng.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên có 96 tỷ đồng đầu tư dài hạn vào Công ty CP Bệnh viện TNH Lạng Sơn, giữ nguyên so với số đầu năm.

Hàng tồn kho giảm 19,12% so với số đầu năm còn 12,05 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả ghi nhận tại ngày 30/6/2023 là 574,76 tỷ đồng, tăng 21,4% so với số đầu năm. Trong đó, hơn 542,2 tỷ đồng là các khoản vay và nợ thuê tài chính.

Vốn chủ sở hữu tại cuối quý II tăng 65,6% lên 1.524,7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm là 920,8 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/7, giá cổ phiếu TNH tăng 0,54% lên mức 27.950 đồng/cổ phiếu.

Ngày 13/7 vừa qua, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã CK: TNH).

Cụ thể, TNH sẽ thay đổi hơn 28,4 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết là 284,4 tỷ đồng. Sau khi thay đổi, số lượng cổ phiếu của TNH là 95,87 triệu cổ phiếu. Giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi là hơn 958,7 tỷ đồng.

Lý do thay đổi niêm yết là Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên phát hành cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 17/7/2023.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục