Biwase (BWE) lên kế hoạch thâu tóm Cấp nước Quảng Bình

18/03/2023 15:19 GMT+7
HĐQT Biwase vừa thông qua chủ trương mua cổ phần tại Công ty CP Cấp nước Quảng Bình (UPoM: NQB), tỷ lệ sở hữu dự kiến từ 20% đến dưới 50%.

Ngày 16/3, Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) đã thông qua chủ trương mua cổ phần tại Cấp nước Quảng Bình. Nếu giao dịch thành công, Cấp nước Quảng Bình sẽ trở thành công ty liên kết tại Biwase.

Công ty CP Cấp nước Quảng Bình có địa chỉ tại số 81 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Tính tới 31/12/2022, cổ đông lớn của Công ty chủ yếu là CTCP Đầu tư ngành nước DNP sở hữu 24,99% vốn điều lệ; UBND tỉnh Quảng Bình sở hữu 52,15% vốn điều lệ và còn lại 22,86% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác.

Trong khi đó, vào ngày 15/3 đến ngày 13/4, Đầu tư ngành nước DNP đăng ký bán toàn bộ 4.307.000 cổ phiếu NQB để giảm sở hữu từ 24,99% về còn 0% vốn điều lệ.

Như vậy, rất có thể Biwase sẽ mua cổ phần tại NQB từ CTCP Đầu tư ngành nước DNP.

Trước đó, ngày 13/3, HĐQT Biwase đã thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần Công ty CP cấp thoát nước Long An (UPCoM: LAW) để nâng sở hữu từ 20% đến 100% vốn điều lệ. Nếu thương vụ thành công, Công ty CP Cấp thoát nước Long An sẽ trở thành công ty liên kết hoặc công ty con của Biwase.

Tính tới cuối năm 2022, Công ty CP Cấp thoát nước Long An có hai cổ đông lớn là UBND tỉnh Long An sở hữu 60% vốn điều lệ; Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP sở hữu 37,15% vốn điều lệ và còn lại 2,85% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông khác.

Mới đây, HĐQT  BWE cũng đã thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần 5 công ty hoạt động trong lĩnh vực nước. Tỷ lệ sở hữu dự kiến từ 50-100%. Nếu giao dịch thành công, các công ty này sẽ trở thành công ty con của BWE.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/3, cổ phiếu BWE đứng ở tham chiếu 44.400 đồng/cp.


An Vũ