Bộ GTVT kiên quyết xử lý cán bộ gây nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải ngân vốn

24/08/2021 06:50 GMT+7
Người đứng đầu ngành GTVT chỉ đạo xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021; Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các ban quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kịp thời tham mưu đề xuất Bộ GTVT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng: "Các đơn vị phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021".

Bộ GTVT kiên quyết xử lý cán bộ gây nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải ngân vốn - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đang được triển khai. Ảnh: Thế Anh

Đồng thời là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

Người đứng đầu ngành GTVT chỉ đạo các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát việc phân bổ vốn cho các dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, kéo dài.

"Xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành GTVT kiên quyết chỉ đạo thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cơ quan tham mưu liên quan.

Bộ GTVT kiên quyết xử lý cán bộ gây nhũng nhiễu, tiêu cực khi giải ngân vốn - Ảnh 2.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa rõ ngày vận hành chính thức. Ảnh: N.C

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông khẩn trương tham mưu thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Bộ trưởng là Tổ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm là Tổ phó; thành viên là Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ; cơ quan thường trực là Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông. 

"Tổ công tác xây dựng đề cương công tác chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và triển khai ngay nhiệm vụ sau khi được thành lập", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.

Thế Anh
Cùng chuyên mục