Bộ Tài chính nói gì về đề xuất miễn thuế VAT với điện chiếu sáng, nước sạch nông thôn?

02/10/2023 15:36 GMT+7
Trước kiến nghị của cử tri về đề xuất miễn tiền thuế VAT đối với điện thắp sáng, nước sạch ở nông thôn, Bộ Tài chính có văn bản trả lời, bác bỏ đề xuất này.

Mới đây, cử tri tỉnh Lạng Sơn và Hải Dương cho biết, người dân ở nông thôn hiện nay phải nộp thêm tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) với điện thắp sáng là không hợp lý. Vì vậy, cử tri kiến nghị, Bộ Tài chính xem xét, nghiên cứu có chính sách để miễn thuế VAT khi sử dụng điện thắp sáng và thuế VAT đối với nước sạch sinh hoạt cho người dân sống tại vùng nông thôn.

Trả lời đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết, thuế VAT đối với hàng hoá, dịch vụ được quy định trong Luật Thuế VAT. Cùng đó, thuế VAT thu theo hàng hóa, dịch vụ, không phân biệt theo mục đích, đối tượng và địa bàn tiêu thụ. Luật cũng không có quy định về việc miễn, giảm thuế VAT.

Theo Bộ Tài chính, quy định của Luật Thuế VAT hiện hành, mặt hàng điện (không phân biệt mục đích, đối tượng sử dụng, địa bàn tiêu thụ ở vùng nông thôn hay thành thị) thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế VAT 10% và nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt thuộc đối tượng chịu thuế VAT thuế suất 5% (là mức thuế suất ưu đãi so với thuế suất thông thường 10%).

"Kiến nghị quy định các mức thuế suất khác nhau theo mục đích sử dụng hay đối tượng sử dụng, địa bàn sử dụng hàng hóa, dịch vụ đối với cùng một loại hàng hóa hay dịch vụ sẽ rất khó khăn cho việc thực hiện chính sách cũng như công tác quản lý thu thuế. Do vậy, đề nghị cử tri thực hiện theo quy định hiện hành", Bộ Tài chính nêu.

Dẫn Luật Điện lực, Bộ Tài chính cho biết để hạn chế tối đa tác động của tăng giá điện đến an sinh xã hội, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ phù hợp cho người thụ hưởng là hộ sinh hoạt sử dụng dưới 50 Kwh/tháng được được hưởng giá bán bằng 92% giá điện bình quân.

Hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.


An Linh
Cùng chuyên mục