Bộ Xây dựng đặt mục tiêu xây 1,8 triệu nhà ở xã hội đến năm 2030, liệu có khả thi?

09/09/2022 08:55 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa trình Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng hơn 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong giai đoạn 2021-2030.

Giai đoạn 2021 - 2025 mục tiêu đáp ứng 54% nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp

Để xây dựng Đề án, Bộ Xây dựng đã đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo số liệu nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp để phục vụ xây dựng Đề án.

Bộ Xây dựng cho biết đến nay đã có 40 địa phương báo cáo về Bộ Xây dựng. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo, nghiên cứu các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương được duyệt, Bộ Xây dựng tổng hợp nhu cầu về nhà ở xã hội danh cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021 - 2030 là khoảng 2,6 triệu căn. Mục tiêu đề ra của các địa phương cho giai đoạn này là hoàn thành 1,8 triệu căn hộ.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu về nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp khoảng 1,3 triệu căn; mục tiêu hoàn thành là 700.000 căn hộ, đáp ứng khoảng 54% nhu cầu.

Phát triển nhà ở xã hội những năm tới sẽ tập trung tại các đô thị lớn

Giai đoạn 2025 - 2030, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp khoảng 1,3 triệu căn; mục tiêu hoàn thành là khoảng 1,1 triệu căn, đáp ứng 85% nhu cầu.

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu xây 1,8 triệu nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thu nhập thấp (Ảnh: Thái Nguyễn)

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu xây 1,8 triệu nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thu nhập thấp (Ảnh: Thái Nguyễn)

Cũng theo Bộ Xây dựng, việc phát triển nhà ở xã hội những năm tới sẽ tập trung tại các đô thị lớn, các trung tâm công nghiệp trên cả nước.

Cụ thể, đề án đặt mục tiêu từ nay tới năm 2030 Hà Nội sẽ xây thêm 136.000 căn hộ, TP.HCM xây 130.000 căn hộ, Hải Phòng xây 45.355 căn hộ, Đà Nẵng xây 19.60 căn hộ, Cần Thơ xây 12.715 căn hộ.

Các trung tâm công nghiệp của cả nước hiện nay cũng đặt mục tiêu xây dựng thêm hàng trăm ngàn căn hộ mới cho công nhân, người thu nhập thấp.

Trong đó, Long An xây khoảng 310.000 căn hộ, Bắc Giang xây khoảng 285.143 căn hộ, Bắc Ninh xây 96.247 căn hộ, Bình Dương xây 84.000 căn hộ, Bình Phước xây 58.990 căn hộ, Hưng Yên 56.700 căn hộ.

Một số trung tâm công nghiệp khác dù có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội rất cao những năm tới nhưng lại đặt mục tiêu xây dựng thêm số căn hộ nhà ở công nhân, nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khá khiêm tốn.

Chẳng hạn, tỉnh Đồng Nai có nhu cầu nhà ở xã hội lên tới 152.000 căn hộ nhưng chỉ đặt mục tiêu xây thêm khoảng 6.000 căn hộ; Vĩnh Phúc có nhu cầu khoảng 84.000 căn hộ, đặt mục tiêu xây thêm khoảng 37.800 căn hộ. Tỉnh Hà Nam có nhu cầu khoảng 71.500 căn hộ, đặt mục tiêu xây thêm khoảng 16.500 căn hộ.

Để hoàn thành Đề án, Bộ Xây dựng đề xuất với Thủ tướng nghiên cứu sửa đổi Luật nhà ở, Luật đất đai, Luật đấu thầu, Luật thuế…, trong đó tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách cho nhóm người thu nhập thấp, quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thụ hưởng chính sách.

Các bộ, ngành Trung ương tổng hợp, đề xuất, phân bổ đủ nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện hỗ trợ nhà ở xã hội; thiết kế chính sách theo hướng hậu kiểm giá bán, đối tượng, điều kiện…

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc lập, sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của các địa phương. Trong đó, làm rõ các mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Chú trọng bố trí quy hoạch, công khai quỹ đất, rà soát quỹ đất 20% tại các phát triển nhà ở xã hội…

Các tỉnh có nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Nai, Bình Dương… cần chú trọng quy định xây dựng nhà ở cho công nhân.

Về nguồn vốn thực hiện đề án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp do Chính phủ tổ chức, Thủ tướng đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở báo cáo của các địa phương lập đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay cả nước mới chỉ hoàn thành 301 dự án nhà ở xã hội ở khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, quy mô xây dựng khoảng hơn 150.000 căn, tổng diện tích là hơn 7,7 triệu m2. Đang tiếp tục xây dựng 401 dự án, quy mô khoảng hơn 450.000, tổng diện tích là hơn 22,7 triệu m2.


Thái Nguyễn