Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL): 9 tháng đã "cán đích" lợi nhuận cả năm 2022

20/10/2022 13:22 GMT+7
Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) vừa mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với mức lợi nhuận tăng so với cùng kỳ nhưng lại có xu hướng giảm so với 3 quý gần đây.

Quý III/2022, Rạng Đông báo lãi tăng 42% so với cùng kỳ năm trước

Trong quý III/2022, Rạng Đông đạt hơn 975,4 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 26% so với cùng kỳ 2021, lợi nhuận trước thuế đạt gần 74,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 59,1 tỷ đồng, tăng 40%

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Quý III/2022 hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận năm - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong quý III/2022 của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Bên cạnh đó, lợi nhuận gộp tăng 26,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 67 tỷ lên mức gần 321 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 33%, chỉ còn hơn 1,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng gấp 2 lần, tương ứng hơn 30 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 22% và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông: Quý III/2022 hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận năm - Ảnh 2.

Kết quả SXKD 4 quý gần đây của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Tuy doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng khi nhìn vào mặt bằng chung, Rạng Đông trong quý III lại đang có dấu hiệu đi lùi so với 3 quý liền kề.

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã hoàn thành xong kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 9 tháng đầu năm

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 4103 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 276,8 tỷ đồng, cả 2 đều tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022 diễn ra hồi đầu năm, Rạng Đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm với tổng doanh thu dự kiến là 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 345 tỷ đồng. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2023, Rạng Đông đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và đã vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới ngày 30/09/2022, tổng tài sản của Rạng Đông đạt hơn 6.630 tỷ đồng, tăng 23% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm tới 94% tổng tài sản, bao gồm chủ yếu: Các khoản phải thu ngắn hạn (3.787 tỷ); Hàng tồn kho (1.224 tỷ).

Tại phiên giao dịch sáng ngày 20/10, giá cổ phiểu RAL giảm 300 đồng sau 4 phiên liên tiếp tăng (tương ứng giảm 0,36% so với phiên giao dịch liền kề). Hiện đang ở mức 82.000 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo