Camimex Group: Đặt mục tiêu lãi ròng 73 tỷ đồng, tăng 22%

24/06/2021 16:38 GMT+7
Năm 2021, CMX định hướng phát triển thành tập đoàn với các công ty thành viên, mỗi công ty phụ trách một mảng riêng biệt và cùng tham gia vào chuỗi liên kết giá trị (mảng nuôi tôm sinh thái, mảng nuôi thủy sản công nghệ cao, mảng chế biến xuất khẩu thủy sản).

CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) vừa thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 có nội dung thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm với tổng doanh thu thuần đạt 1.629 tỷ đồng, lãi ròng là 73 tỷ đồng, tăng lần lượt  14% và 22% so với thực hiện 2020.

Bên cạnh đó, CMX cũng đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu gần 70 triệu USD và sản lượng sản xuất 6.000 tấn thành phẩm. (Dữ liệu của Hải Quan Việt Nam về xuất khẩu thủy sản 5 tháng của Camimex Corp đạt gần 18,8 triệu USD, PV).

Năm 2021, CMX định hướng phát triển thành tập đoàn với các công ty thành viên, mỗi công ty phụ trách một mảng riêng biệt và cùng tham gia vào chuỗi liên kết giá trị (mảng nuôi tôm sinh thái, mảng nuôi thủy sản công nghệ cao, mảng chế biến xuất khẩu thủy sản).

Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư thêm vào nhà máy chế biến tại Zone 1 (nhà máy số 1 và 3) để nâng cao công suất chế biến tôm lên 20.000 tấn thành phẩm/năm; đầu tư xây dựng nhà máy cá và kho lạnh tại doanh nghiệp thành viên; hoàn tất thủ tục giao dịch UPCoM cho công ty con.

Camimex Group: Đặt mục tiêu lãi ròng 73 tỷ đồng, tăng 22% - Ảnh 1.

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ CMX năm 2021

Một nội dung quan trọng khác cũng được ĐHĐCĐ CMX thông qua, đó là việc phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu CMX cho số lượng dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho công ty trong quá trình phát triển.

Theo đó, CMX ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ. Đồng thời, xác định giá chào bán với điều kiện không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân 10 ngày liên tiếp trước ngày HĐQT ban hành Nghị quyết triển khai phương án phát hành riêng lẻ.

Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm kể từ ngày hoàn thành đợt bán. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào các dự án công ty đang triển khai và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2021, CMX ghi nhận doanh thu 214 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện được 13% kế hoạch doanh thu và 15% chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết phiên giao dịch ngày 23/6, cổ phiếu CMX của Camimex Group dừng ở mức 15.550 đồng/cp.Q.D