Cảng cạn Tân Cảng Long Bình giai đoạn 1 được xây dựng theo tiêu chuẩn cao

15/01/2023 08:41 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định về việc công bố mở cảng cạn Tân Cảng Long Bình giai đoạn 1 với tổng diện tích gần 500,000m2 được xây dựng theo tiêu chuẩn cao.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cho biết, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định tại Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Trong đó, chỉ tổ chức khai thác cảng cạn khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy định và đúng mục đích, phù hợp với các giai đoạn đầu tư, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, chủ đầu tư có trách nhiệm khai thác, bảo trì các công trình, hạng mục theo đúng mặt bằng, diện tích giai đoạn 1 đã được công bố và các quy định hiện hành.

"Mọi trường hợp cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng công trình phải báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định", Thứ trưởng Sang nêu rõ.

Cảng cạn Tân Cảng Long Bình giai đoạn 1 được xây dựng theo tiêu chuẩn cao - Ảnh 1.

Bộ GTVT công bố mở cảng cạn Tân Cảng Long Bình giai đoạn 1. Ảnh: TA

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành tại Cảng cạn Tân cảng Long Bình theo quy định. Cục Hàng hải Việt Nam được giao tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của cảng cạn theo quy định.

ICD Tân Cảng - Long Bình hiện có diện tích khai thác 105ha, gồm 30 kho hàng, tổng diện tích gần 500,000m2 được xây dựng theo tiêu chuẩn cao, thực hiện nhiều chức năng khác nhau như Kho ngoại quan, kho nội địa, kho CFS, kho phân phối, kho mát, kho lạnh, kho hóa chất nguy hiểm, và các loại kho được thiết kế riêng biệt theo nhu cầu của khách hàng.

Theo thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 670 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

"Tính tới thời điểm hiện tại, tổng sản lượng hàng hóa qua cảng biển đã đạt 92% so với kế hoạch", lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam cho biết.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hoá thông qua cảng biển tăng, nhưng sản lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu đều suy giảm.

Cụ thể, hàng xuất khẩu trong 11 tháng ước đạt hơn 163 triệu tấn, giảm 3% với cùng kỳ năm 2021. Hàng nhập khẩu cũng giảm 3%, ước đạt hơn 191 triệu tấn. Đối với mặt hàng nội địa có xu hướng tăng nhẹ, ước đạt hơn 314 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khối lượng hàng container thông qua cảng biển 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt gần 23 triệu TEUs, tăng 5% so với năm 2021.


Thế Anh