Cao su Đà Nẵng (DRC) bị phạt và truy thu thuế gần 4 tỷ đồng

06/02/2024 11:14 GMT+7
Mới đây, CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) nhận được quyết định của Cục Thuế TP. Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, Cao su Đà Nẵng đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2022.

Với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, Cao su Đà Nẵng bi xử phạt 20% trên số tiền thuế thiếu, tương ứng 596,2 triệu đồng. Trong đó, 157,2 triệu đồng tính trên số tiền thuế GTGT và 439,1 triệu đồng tính trên số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cao su Đà Nẵng buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu do khai sai thuế GTGT, thuế TNDN vào ngân sách Nhà nước theo quy định số tiền gần 3 tỷ đồng, bao gồm: 785,9 triệu đồng thuế GTGT và 2,2 tỷ đồng thuế TNDN.

Ngoài ra, Cao su Đà Nẵng phải nộp thêm tiền chậm nộp trên số tiền thuế khai thiếu là 285,5 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, chậm nộp là gần 3,9 tỷ đồng.

Ngày 16/1/2024, Cao su Đà Nẵng đã nộp đủ số tiền thuế thiếu vào Ngân sách Nhà nước. Do vậy, tổng số tiền phạt, tiền chậm nộp còn phải nộp là 881,7 triệu đồng.

Lãi sau thuế năm 2023 đạt hơn 300 tỷ đồng

Lũy kế trong cả năm 2023, doanh thu thuần của công ty giảm 8,2%, đạt 4.495,1 tỷ đồng so với năm 2022. Lãi sau thuế đạt 307 tỷ đồng, giảm 20,3% so với thực hiện năm 2022.

Tổng tài sản của DRC tính tới 31/12/2023 giảm nhẹ 0,3%, xuống 3.406,5 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 79% lên 320,7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty đạt 1.230 tỷ đồng vào cuối năm 2023, giảm 29% so với mức 1.733 tỷ đồng ở đầu năm.

Nợ của doanh nghiệp tăng 3%, đạt 1.553,8 tỷ đồng vào ngày 31/12/2023, chủ yếu từ khoản phải trả cho người bán ngắn hạn tăng từ 471,4 tỷ đồng lên 557,5 tỷ đồng. Nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 17,7%, xuống 564 tỷ đồng, trong khi nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng lên 24,8 tỷ đồng, cao gấp 36 lần so với đầu năm.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục