Camimex Group lãi lớn trong quý IV/2023 nhưng cả năm chỉ thực hiện được 71% kế hoạch

06/02/2024 08:39 GMT+7
Luỹ kế cả năm 2023, CMX ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.043 tỷ đồng, giảm 30% và lãi sau thuế đạt 73 tỷ đồng, giảm 19% so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch lãi sau thuế 103 tỷ đồng, CMX mơi chỉ thực hiện được 71% kế hoạch năm.

Trong quý IV/2023, CTCP Camimex Group (HoSE: CMX) ghi nhận doanh thu thuần tăng 6% lên 761 tỷ đồng, giá vốn hàng bán tăng nhẹ lêm 665 tỷ đồng. Lãi gộp đạt 96 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 65% xuống 11 tỷ đồng, du chi phí tài chính giảm 10% nhưng vẫn ở mức cao với 39 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 36% xuống 28 tỷ đồng, trong khi đó chi phí quản lý tăng 20% lên 22 tỷ đồng. Kết quả lãi sau thuế đạt 16 tỷ đồng, tăng tới 95% so với cùng kỳ năm trước đó. Lãi sau thuế Công ty mẹ đạt 13 tỷ đồng, cũng tăng tới 95%.

Luỹ kế cả năm 2023, CMX ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.043 tỷ đồng, giảm 30% và lãi sau thuế đạt 73 tỷ đồng, giảm 19% so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch lãi sau thuế 103 tỷ đồng, CMX mơi chỉ thực hiện được 71% kế hoạch năm.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản của CMX đạt 3.317 tỷ đồng, mở rộng 14% so với đầu năm. Trong đó, ghi nhận lợi thế thương mại 103 tỷ đồng, đầu năm không ghi nhận.

Hàng tồn kho ở mức 1.354 tỷ đồng (đã tính dự phòng giảm giá 42 tỷ đồng), giảm 40%. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 23% còn 697 tỷ đồng.

Nợ phải trả 1.854 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.184 tỷ đồng, tăng 11%.

Liên quan đến Camimex Group, vào cuối tháng 1/2024, Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) cho biết đang xem xét khả năng đầu tư 15 triệu USD (tương đương 370 tỷ đồng) vào CMX.

FMO cho biết, khoản đầu tư này nhằm giúp Camimex Group mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, bao gồm việc xây dựng 01 nhà máy chế biến mới với hệ thống bảo quản lạnh và đông lạnh nhanh; xây dựng các trang trại sản xuất giống hữu cơ mới và bổ sung vốn lưu động cần thiết để chứng nhận và thanh toán tiền nhập các sản phẩm tôm hữu cơ.

O.L
Cùng chuyên mục