Thuỷ sản Minh Phú (mẹ) lỗ gần 18 tỷ đồng trong quý cuối năm 2023, vì đâu?

06/02/2024 08:40 GMT+7
Kết quả lãi sau thuế quý IV/2023 của Minh Phú lỗ gần 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi tới 313,6 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 1.788,4 tỷ đồng, giá vốn hàng bán đạt 1.648,6 tỷ đồng lần lượt tăng 7,2% và 12,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lãi gộp giảm 31,7% xuống gần 140 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm mạnh 85% xuống 60,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 5,8%, chi phí quản lý lại tăng mạnh từ gần 5 tỷ đồng lên hơn 25,5 tỷ đồng.

Kết quả lãi sau thuế của Minh Phú lỗ gần 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi tới 313,6 tỷ đồng. Giải trình về kết quả này, MPC cho biết lợi nhuận lỗ sâu là do công ty mẹ nhận cổ tức từ công ty con giảm so với cùng kỳ làm cho doanh thu tài chính giảm. Bên cạnh đó, do công ty mẹ trích lập dự phòng tổn thất đầu tư vào Công ty con dẫn đến lãi hụt sâu.

Luỹ kế cả năm 2023, MPC ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.439 tỷ đồng, giảm 27,8%, lãi sau thuế âm 10,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi lớn hơn 800 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Minh Phú tại 31/12/2023 ghi nhận 7.595 tỷ đồng, giảm 24,5% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương giảm tới 53,6% xuống 295,6 tỷ đồng. Phải thu khách hàng ngắn hạn giảm tới 73% xuống 698 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 1.911 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm gần 51% xuống 2.181 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn giảm 10% xuống 1.874 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm gần 4% so với đầu năm xuống 5.413 tỷ đồng.

Liên quan đến MPC, theo thông tin gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, bà Lê Thị Minh Phú cho biết đã thực hiện giao dịch thoả thuận hơn 11 triệu cổ phiếu MPC từ ngày 26/1 đến 30/1. Sau giao dịch, bà Phú nâng sở hữu tại Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú từ 24.180 cổ phiếu lên hơn 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,76% vốn doanh nghiệp này.

Cụ thể, trong ngày 26/1, bà Phú đã mua 5,73 triệu cổ phiếu với số tiền gần 86 tỷ đồng. Sau đó 4 ngày, bà Phú mua tiếp 5,29 triệu cổ phiếu với số tiền 79,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị khối cổ phiếu vừa mua thành công là 165,5 tỷ đồng, tương ứng mỗi cổ phiếu khoảng 15.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện tại là 17.000 đồng.

Bà Phú là con gái của bà Chu Thị Bình và ông Lê Văn Quang. Bà Bình hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, còn ông Quang là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Trước đó, vào ngày 19/1, một người con gái khác của "vua tôm" Minh Phú là bà Lê Thị Minh Ngọc cũng thông báo mua thỏa thuận gần 1,8 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu tại Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từ 9,22 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,31%) lên 11,02 triệu cổ phiếu (tương ứng 2,76%).

O.L
Cùng chuyên mục