Cao su Đà Nẵng (DRC) sắp tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5%

26/11/2022 08:02 GMT+7
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) vừa thông báo sẽ bắt đầu thực hiện triển khai phương án tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 5% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự kiến vào ngày 12/01/2023, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 11/01. Công ty dự tính ngày 10/02/2023 sẽ là ngày thực hiện chi trả cổ tức. Nguồn vốn sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

Được biết, trong ĐHĐCĐ thường niên 2022 hồi đầu năm, DRC uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sẽ quyết định tỷ lệ để trả cổ tức 2022 tuỳ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm. 

Tiêu thụ tăng, Cao su Đà Nẵng báo lãi tăng 126% trong quý III 

Cao su Đà Nẵng (DRC) sắp tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5% - Ảnh 1.

Kết quả Sản xuất kinh doanh quý III/2022 của Cao su Đà Nẵng

Trong quý III, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.353 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 77 tỷ; tăng lần lượt là 46%, 126% so với cùng kỳ năm ngoái. DRC cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng do doanh thu tiêu thụ tăng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,4% cùng kỳ năm ngoái lên 16,9% trong quý III.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần Cao su Đà Nẵng đạt 3.784 tỷ đồng, tăng 85% và lợi nhuận sau thuế đạt 226,6 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2022, Cao su Đà Nẵng đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.428 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 320 tỷ. Như vậy, DRC đã hoàn thành tới 90% kế hoạch doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của DRC đạt 3.532 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 62%, xuống 34 tỷ đồng; song các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 36%, lên 435 tỷ đồng; hàng tồn kho cũng tăng 24%, lên 1.770 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của DRC đạt 797 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn, tăng 39% so với đầu năm. Cuối tháng 9, vốn chủ sở hữu của DRC là 1.828 tỷ đồng với 238 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/11, giá cổ phiếu DRC tăng 1,57% so với phiên giao dịch trước lên 19.400 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo